W tej kategorii rankingu nagradzamy firmy zaangażowane w tworzenie dobrego prawa podatkowego. Uczestników prosiliśmy o podanie osiągnięć takich jak: udział w pracach legislacyjnych związanych z tworzeniem przepisów podatkowych, opiniowanie projektów, komentowanie działań podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe oraz wystąpienia w przełomowych sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nagrody w tej dziedzinie przyznajemy z podziałem na firmy z wielkiej czwórki oraz mniejsze podmioty.

Wyboru dokonała kapituła, do której zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Jolanta Gliniecka (Uniwersytet Gdański), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa); przedstawicielka Krajowej Rady Doradców Podatkowych Iwona Biernat-Baran oraz reprezentanci organizacji przedsiębiorców: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Jakub Bińkowski (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

Wśród największych zwyciężyła firma Deloitte, która aktywnie uczestniczyła m.in. w pracach grupy roboczej Forum Cen Transferowych (zespołu opiniodawczo-doradczego) przy ministrze finansów. Celem tych prac było m.in. opracowanie polskich wytycznych w sprawie wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe. Prawnicy Deloitte brali również udział w konsultacjach z przedstawicielami ministra właściwego ds. gospodarki dotyczących nowelizacji przepisów regulujących Polską Strefę Inwestycji.

Eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski w trybie pilnym przygotowali koncepcję nowelizacji przepisów podatkowych, pozwalających przedsiębiorcom na neutralne przekazywanie najpotrzebniejszych towarów i sprzętu placówkom medycznym. Efektem jest możliwość odliczenia, w zależności od daty przekazania darowizny, nawet 200 proc. jej wartości. Paweł Tomczykowski, partner zarządzający kancelarii, aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia założeń podatkowych do projektu ustawy o polskiej fundacji rodzinnej.

>> Ranking firm doradztwa podatkowego "Rzeczpospolitej" - wyniki 15. edycji