Takie są wyniki tegorocznego, ósmego rankingu „Rzeczpospolitej”, w którym wyłaniamy największe oraz najlepsze kancelarie i prawników zajmujących się obsługą przedsiębiorstw.

[srodtytul]Najwięksi w branży[/srodtytul]

Tę część rankingu, w której potencjał kancelarii mierzymy ich wielkością, tworzą dwa zestawienia. W pierwszym firmy uszeregowane są według liczby prawników z tytułami zawodowymi, to znaczy radców prawnych i adwokatów. W drugim o kolejności decyduje liczba wszystkich zatrudnionych prawników.

W obu tych klasyfikacjach pierwsza piątka kancelarii jest taka sama jak rok temu. Najsilniejsze liczebnie zespoły to: Domański Zakrzewski Palinka, Wardyński i Wspólnicy, CMS Cameron McKenna, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Salans. Każda z firm wielkiej piątki zatrudnia ponad 100 prawników, a pierwsze trzy – po prawie 70 adwokatów i radców. To rekordziści.

[wyimek]228 kancelarii z całej Polski wzięło udział w rankingu „Rzeczpospolitej”, w tym 137 spoza Warszawy. To rekordowa liczba[/wyimek]

Największą kancelarią pozawarszawską jest T. Studnicki

K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski z Krakowa (dziewiąte miejsce pod względem liczby profesjonalistów z uprawnieniami). To pierwsza w historii rankingu firma prawnicza spoza Warszawy, która znalazła się w pierwszej dziesiątce.

[srodtytul]Liderzy specjalizacji[/srodtytul]

Druga część zestawienia przedstawia najlepsze zespoły oraz prawników w 18 dziedzinach prawa. Podstawą ich wyłonienia są rekomendacje innych kancelarii, które w ankietach rankingowych wskazywały najlepszych, ich zdaniem, konkurentów z branży.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

W tym roku na listach the best of… doszło do pewnych przetasowań. Największa zmiana to utrata dotychczasowej wieloletniej dominującej pozycji przez kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, która zwykle zdobywała po kilka tytułów lidera. W tym roku musiała zadowolić się jednym. W tej sytuacji na czoło wyszła spółka Wardyński i Wspólnicy, która jako jedyna zdobyła dwukrotnie miano lidera wyspecjalizowanego w obsłudze procesów sądowych i prawie upadłościowym.

Na uwagę zasługuje ponowne zdobycie tytułu najlepszej kancelarii w dziedzinie prawa pracy przez małą specjalistyczną firmę Bartłomieja Raczkowskiego. Po raz pierwszy w kategorii prawa własności intelektualnej oraz autorskiego zwycięzcą okazała się znana krakowska kancelaria Traple Konarski Podrecki.

Odnotować należy także odniesione po raz pierwszy sukcesy firm Linklaters – w prawie konkurencji, Salans – w prawie energetycznym, oraz Grynhoff Woźny Maliński, docenionej jako lider rynku w branży technologie, media, telekomunikacja.

Co roku w rankingu wyłaniamy również grono najlepszych prawników, nieodzownych w każdym zespole liderów kierujących pracą praktyk czy departamentów. Ów gwiazdozbiór tworzy 11 osób, zabrakło niestety nowych odkryć. Wśród nich prym wiodą specjaliści z kancelarii Clifford Chance, których dwójka zdobyła laur lidera.

[srodtytul]Rynek zwolnił[/srodtytul]

Odrębne klasyfikacje rankingu sporządziliśmy na podstawie zadeklarowanych przez kancelarie rocznych przychodów i dochodów za 2009 r. Znalazły się w niej firmy, które zdecydowały się przedstawić nam swoje wyniki finansowe jako obiektywny miernik pozycji na rynku. Z zadowoleniem odnotowujemy, iż coraz więcej uczestników decyduje się ujawnić te dane.

W tegorocznym rankingu największe przychody zanotowała kancelaria CMS Cameron McKenna, która osiągnęła prawie 100 mln zł rocznego obrotu. Ubiegłoroczny zwycięzca Clifford Chance po spadku o ponad 36 mln zł musiał się zadowolić drugą pozycją. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobry rezultat kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, której obroty wzrosły o ponad 15 mln zł.

Po raz drugi opracowaliśmy klasyfikację według dochodów kancelarii w 2009 r. Swoje zyski zdecydowała się ujawnić co szósta spośród kancelarii uczestniczących w rankingu według wielkości. To więcej niż rok wcześniej.

Idea tworzenia rankingu dochodowego powoli, ale jednak znajduje wyznawców wśród przedstawicieli branży. Tak jak rok wcześniej na pierwszym miejscu są liderzy przejrzystego działania na rynku Baker & McKenzie, choć z zyskiem mniejszym o ponad 5 mln zł. Druga pozycja należy do równie otwartej firmy Gide Loyrette Nouel, która wszakże zarobiła 10 mln zł mniej od lidera.

Ranking pokazuje, że piętno kryzysu odcisnęło się nieco na wynikach finansowych firm prawniczych. Choć nie wszystkich i nie w każdym wypadku jednakowo głęboko.

[srodtytul]Pracują pro bono[/srodtytul]

Po raz trzeci w zestawieniu wyłoniliśmy kancelarię najbardziej zaangażowaną w pracę pro bono, czyli świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim i organizacjom społecznym. Wybór spośród 90 biur, które opisały nam swoje działania prospołeczne, nie był łatwy.

Wybraliśmy francuską kancelarię Gide Loyrette Nouel. Jej prawnicy doprowadzili do zmiany przez Naczelny Sąd Administracyjny interpretacji przepisów nakładających VAT na bezpłatne porady prawne. Kancelaria wspiera też fundacje i stowarzyszenia, z którymi współpracuje za pośrednictwem Centrum Pro Bono.

Docenić trzeba też wysiłki podejmowane w dziedzinie pracy pro bono przez mniejsze kancelarie, takie jak poznańska Skoczyński Wachowiak Strykowski, krakowska Budzowska Fiutowski i Partnerzy czy Ceret Grzywaczewska Lubasz z Łodzi.

[ramka] [b]Powiedzieli dla „Rzeczpospolitej” [/b]

[b]Krzysztof Zakrzewski, partner zarządzający kancelarii Domański Zakrzewski Palinka[/b]

Nie ukrywam, że ubiegły rok był ciężki. Trzeba było oszczędzać, gdzie się dało. Ale chociaż obroty kancelarii spadły o 9 proc., liczebność zespołu pozostała w zasadzie na tym samym poziomie. Parę osób odeszło, z paroma się pożegnaliśmy, ale wielkich zwolnień nie było. Dlatego uważam, że udało nam się jakoś przyzwoicie obronić przed kryzysem. Z tym że chyba jeszcze za wcześnie, by odtrąbić jego koniec. W porównaniu z 2009 r. pierwszy kwartał 2010 r. był lepszy, ale jesteśmy poniżej wyniku z 2008 r. Rynek usług prawniczych się zmienia, stał się bardzo konkurencyjny. Presja klientów na ceny usług prawniczych jeszcze się zwiększyła. Stawka godzinowa to dziś najczęściej tylko hasło. Skorzystały na tym mniejsze kancelarie, które przejęły część zleceń od dużych. Klienci mają dziś znacznie większe wymagania, a nam nie pozostaje nic innego, jak im sprostać.

[b]Andrew Kozlowski, partner zarządzający kancelarii CMS Cameron McKenna[/b]

Od wielu lat stawiamy na rozwój praktyki sporów sądowych i arbitrażu. W czasie recesji sporów przybywa, mieliśmy tych spraw w minionym roku bardzo dużo. Nie brakowało nam też, mimo kryzysu, pracy związanej z wielkimi transakcjami. Dużo się działo w sektorze energetycznym, w którym utrzymujemy mocną pozycję.

Mamy dobre wyniki, dlatego nie było w kancelarii redukcji zatrudnienia. Najważniejsza jest dla nas jakość, stale podwyższamy standardy usług. Gdy ceny się ustabilizowały, staramy się działać efektywniej, to znaczy – za te same stawki oferować klientom więcej oraz podchodzić elastycznie do wyceny naszego doradztwa. Choć można mieć wątpliwości, czy kryzys światowy się skończył, to perspektywy Polski nie są najgorsze. Widać pewne ożywienie w fuzjach i przejęciach spółek, fundusze inwestycyjne dokonują zakupów nieruchomości. Nasze wyniki w tym roku już są lepsze od zeszłorocznych, co nastraja nas optymistycznie na przyszłość.

[b]Stefan Jacyno, partner zarządzający kancelarii Wardyński i Wspólnicy[/b]

Opinie o kryzysie w Polsce były przesadzone, ale dały efekt psychologiczny: przedsiębiorcy spodziewali się czegoś złego, dlatego ograniczali aktywność, a to musiało się odbić także na działalności prawniczej. Dla nas ubiegły rok nie był więc lepszy niż wcześniejszy, ale nie był też gorszy. Nie byliśmy zmuszeni do zwalniania personelu, bo pracy wystarczało. Utrzymaliśmy zatrudnienie, chociaż było znacznie mniej dużych transakcji.

Nie oglądamy się na innych, chcemy robić swoje jak najlepiej i jak najskuteczniej. Dlatego przede wszystkim jesteśmy skupieni na klientach.Cały czas udoskonalamy pracę, wprowadziliśmy system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO. Unowocześniamy bazę informatyczną, stworzyliśmy system wewnętrznych szkoleń i wymiany doświadczeń. Poszukujemy jak najlepszych specjalistów, aby stale wzmacniać zespół.

[b]Paulina Kieszkowska-Knapik, kancelaria Baker & McKenzie, najlepszy prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego[/b]

Pochodzę z rodziny o wielopokoleniowej tradycji prawniczej, z zacięciem społecznikowskim. Prawem farmaceutycznym czy, szerzej, zdrowotnym zajęłam się dziesięć lat temu, ponieważ – moim zdaniem – jest to nie tyle dziedzina prawa, ile życia społecznego. W jej centrum znajduje się pacjent, a więc wszystkie relacje prawne podmiotów działających w sferze zdrowia publicznego trzeba oceniać systemowo, całościowo, przez pryzmat praw konstytucyjnych. To sprawia, że zajmuję się analizą wielu niezwykle ciekawych interdyscyplinarnych zagadnień prawnych. Wobec kiepskiej jakości polskiego prawa zdrowotnego i jego upolitycznienia dodatkowym wyzwaniem jest takie podejście do tych regulacji, które pozwala wydobyć i ocalić ich cel i sens, czyli proporcjonalną w środkach, rzeczywistą i efektywną ochronę zdrowia publicznego z udziałem zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych.[/ramka]

[b]Zobacz [link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/do%205.pdf]głównych zwycięzców w poszczególnych kategoriach[/link][/b]

[b]ZOBACZ [link=http://www.rp.pl/artykul/473903.html]RANKING Z WSZYSTKIMI TABELAMI[/link][/b]

[b]Przeczytaj [link=http://www.rp.pl/temat/426467_Ranking_Kancelarii_Prawniczych_2010.html]cały Ranking Kancelarii Prawniczych 2010[/link] [/b]

[b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/galeria/55756,1,473585.html]ranking w obiektywie fotoreportera[/link][/b]

[b]Przeczytaj [link=http://www.rp.pl/artykul/473603.html]"Jak wyłanialiśmy największych i najlepszych"[/link] [/b]

[b]Informacje dla zainteresowanych dostępem do szerszej wersji w postaci xls (exel) na stronie: [link=http://www.rp.pl/bazy]www.rp.pl/bazy[/link][/b]

[b] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/55757.html]rankingi z lat ubiegłych[/link][/b]