- Największe firmy prawnicze sklasyfikowane są w dwóch zestawieniach: według liczby adwokatów i radców oraz według liczby prawników ogółem. O miejscu na pierwszym z nich rozstrzygała liczba pracujących w firmie adwokatów i radców prawnych. Jeżeli była jednakowa, o pierwszeństwie decydowała liczba wszystkich prawników kancelarii. O pozycji w drugiej klasyfikacji przesądzała liczba prawników ogółem w kancelarii, a gdy była równa – pomocniczo liczba adwokatów i radców.

- Braliśmy pod uwagę tylko prawników, którzy pracują stale i wyłącznie na rzecz kancelarii. Nie uwzględnialiśmy takich, którzy prowadzą własną praktykę (indywidualnie lub w spółce), pracując dla kancelarii okresowo lub okazjonalnie, bądź też łączą ją ze współpracą z tą kancelarią. Liczyliśmy dyplomowanych magistrów prawa, osoby wpisane na listę adwokatów/radców oraz profesorów i doktorów prawa. Tylko osoby pracujące obecnie w Polsce.

- Informacje zbieraliśmy od firm prawniczych uczestniczących w rankingu. W trosce o jego wiarygodność, rzetelny i aktualny obraz stanu osobowego kancelarii zebrane dane w miarę możliwości weryfikowaliśmy i aktualizowaliśmy.

- Do rankingu przyjmowaliśmy kancelarie zatrudniające co najmniej czterech prawników z pełnymi uprawnieniami zawodowymi i pięciu prawników (magistrów prawa) ogółem.

- Druga część rankingu ma charakter jakościowy. Opieraliśmy się na rekomendacjach środowiskowych: najlepsze firmy i indywidualnych prawników w określonych dziedzinach prawa wskazywały w rankingowych ankietach kancelarie biorące udział w naszym przedsięwzięciu.

- Trzecia, finansowa część rankingu to dwie klasyfikacje firm prawniczych: według przychodów oraz według zysków osiągniętych w 2011 r. Ich podstawą były dane otrzymane od kancelarii, które wyraziły wolę udziału w tej części rankingu.