Zmieniające się szybko trendy i stale rosnące oczekiwania konsumentów przekładają się na rosnące wyzwania wobec działów marketingu i ich pracowników, a w rezultacie na ich frustrację. Tylko niespełna połowa (48 proc.) marketerów dobrze lub bardzo dobrze ocenia efekty swoich działań – wynika z ankiety 2018 European Digital Marketing Survey, którą przeprowadziła SALESmanago – używana już w 40 krajach polska platforma do automatyzacji marketingu. (W 2017 r. wygrała konkurs „Rzeczpospolitej” Młoda Marka Sukcesu”).

- Choć coraz więcej specjalistów z branży marketingu awansuje do zarządów firm, w rzeczywistości większość działów marketingu wciąż nie jest wystarczająco docenianych w swoich organizacjach – twierdzi Grzegorz Błażewicz, szef SALESmanago. Taka sytuacja dodatkowo zwiększa frustrację marketerów, wśród których tylko 40 proc. zostałoby przy obecnym zawodzie, a i wtedy najchętniej zajęliby się zarządzaniem projektami albo analizą twardych danych.

Zdaniem szefa SALESmanago, marketerzy – jeśli chcą stać się bardziej docenianymi w swoich firmach - powinni skupić się nie na strategiach skoncentrowanych na pozyskiwaniu nowych kontaktów, a na ulepszaniu relacji z obecnymi klientami przy pomocy wszystkich dostępnych danych o klientach.

Jak jednak wynika z ankiety, w której w maju tego roku wzięło udział prawie 350 specjalistów ds. marketingu z Europy, większość (prawie 63 proc.) z nich za swój najważniejszy cel w tym roku uważa tzw. generowanie nowych lidów sprzedażowych, czyli zdobywanie potencjalnych odbiorców produktów lub usług firmy.

Najwięcej (38 proc.) marketerów za główny kanał komunikacji z odbiorcami wciąż uważa e-mail marketing, choć na drugim miejscu są już media społecznościowe (w tym You Tube, Facebook Video, Instagram czy aplikacje do wysyłania wiadomości). W tym roku uczestnicy ankiety zamierzają też szukać nowych odbiorców poprzez programy poleceń i subskrypcje firmowych biuletynów (newsletterów).

Większość marketerów zamierza w tych poszukiwaniach sięgać po nowe technologie, w tym po narzędzia automatyzacji marketingu. Spora część zamierza nawet dostosować do nich swoje strategie marketingowe w 2018 r., gdy niemal dwie trzecie badanych przewiduje wzrost budżetów marketingowych.

60 proc. marketerów zamierza się skoncentrować na lepszej personalizacji przekazu - w tym na dostarczaniu tzw. dynamicznych treści na stronie internetowej firmy.

To szansa dla SALESmanag, która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwia swoim klientom tworzenie całościowych profili behawioralnych i transakcyjnych konsumentów (już ponad 500 mln osób), co pomaga w personalizowaniu kierowanej do nich komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach.