Ponad ośmiu na dziesięciu Polaków studiujących w Wielkiej Brytanii planuje w przyszłości wrócić do kraju. Ten wynik najnowszej ankiety firmy doradczej Boston Consulting Group przeprowadzonej pod koniec minionego roku wśród uczestników Polish Economic Forum (PEF) w Londynie (tym razem przed zaplanowanym na marzec 2016 spotkaniem) jest najlepszy w historii badania.

Podczas ubiegłorocznej, czwartej już edycji konferencji, którą organizuje stowarzyszenie polskich studentów w London School of Economics, ok. 77 proc. jej uczestników deklarowało chęć powrotu do Polski. Teraz już 83 proc. ma takie plany, przy czym co trzeci chciałby wrócić w przeciągu roku–trzech lat, a ponad połowa w perspektywie czterech–siedmiu lat, po zdobyciu doświadczenia zawodowego za granicą.