Przeprowadzono oceny okresowe pracowników samorządowych na podstawie regulaminu ustalonego dla urzędu. Regulamin przewiduje odwołanie w ciągu siedmiu dni do sekretarza urzędu. Odwołania od opinii (m.in. nieprawdziwe dane, nie przeprowadzono wcześniejszej rozmowy, w trakcie rozmowy wręczono wypełniony arkusz, nie omówiono kryteriów i nie uzasadniono ocen przypisanych do tych kryteriów, nie uzasadniono treści opisowej oceny) sekretarz nie uwzględnił i ocenę utrzymał w mocy. Co robić? W jakim trybie i terminie można ubiegać się o sprostowanie oceny? – pytał czytelnik.

W takim wypadku pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową - pisaliśmy o tym w artykule pt.: [b][link=http://www.rp.pl/artykul/55706,464066_Czy_ocene_urzednika_zweryfikuje_sad.html]Czy ocenę urzędnika zweryfikuje sąd[/link][/b].

[ramka][b]Na temat uprawnień pracownika samorządowego czytaj także w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/55706.html]Samorząd » Radni i pracownicy samorządowi » Zatrudnienie » Uprawnienia i kwalifikacje[/link] [/b][/ramka]