Wyższy dodatek dla emerytów 75+ i inne świadczenia z ZUS

Od marca emeryci i renciści otrzymają z ZUS nie tylko zwaloryzowane świadczenia podstawowe, ale także dodatki do emerytury lub renty. Chodzi m.in. o dodatek pielęgnacyjny wypłacany z urzędu seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, dodatek dla sieroty zupełnej czy ryczałt energetyczny.

Publikacja: 21.02.2024 11:08

Wyższy dodatek dla emerytów 75+ i inne świadczenia z ZUS

Foto: Adobe stock

Marcowa podwyżka emerytur i rent o 12,12 proc. jest efektem waloryzacji uzależnionej od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie także renta socjalna.

Czytaj więcej

Dwie waloryzacje emerytur w 2024 r. Jest termin drugiej podwyżki

Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł. Wzrośnie ponadto wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym 2024 r. Od 1 marca wraz z emeryturą lub rentą otrzymywać będą dodatkowe 6 246,13 zł.

Jak wzrosną dodatki do emerytur i rent

Waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe czyli emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Waloryzacja obejmie również kwoty dodatków. I tak

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów 75+ lub wzrośnie  z 294,39 zł do 330,07 zł. Dodatek ten mogą też pobierać inni emeryci i renciści, jeśli mają orzeczenie o  całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji wzrośnie z 441,59 zł do 495,11 zł.

Dodatek dla sierot zupełnych wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł.

Dodatek za tajne nauczanie wzrośnie  z 294,39 zł do 330,07 zł.

Ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł. Przypomnijmy, że jest to dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej, który przysługuje:

  • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

ZUS zapewnia, że każdy uprawiony otrzyma pocztą decyzję waloryzacyjną, ale dopiero w kwietniu. Razem z nią dostanie decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki. Osoby, które chcą mieć  wcześniej informację o wysokości waloryzacji, mogą zajrzeć na swoje konto w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Marcowa podwyżka emerytur i rent o 12,12 proc. jest efektem waloryzacji uzależnionej od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie także renta socjalna.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a