Senat za zmianami w ułatwieniach dla pracowników i związkowców

Takie poprawki do nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzili senatorowie. Wykreślono przepisy nadmiernie chroniące pracowników przed zwolnieniem oraz nałożono na rządzących obowiązek przygotowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Publikacja: 14.07.2023 01:07

Senat za zmianami w ułatwieniach dla pracowników i związkowców

Foto: PAP

Ustawa przewiduje m.in. zmiany dotyczące emerytur pomostowych, w tym prawa do rekompensaty. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z nim podlega waloryzacjom, a w efekcie podwyższa emeryturę (należną od momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego).

Problem polega na tym, że modyfikując w ubiegłym roku regulacje dotyczące pomostówek, pozbawiono ubezpieczonych prawa do rekompensaty.

Czytaj więcej

Emerytury pomostowe nie wpłyną korzystnie na rynek pracy

Przysługuje ona bowiem tylko takiemu pracownikowi, który nie nabył prawa do emerytury pomostowej. Tymczasem, po zmianie przepisów, z mocy prawa nabywają ją wszyscy, którzy spełniają warunki, niezależnie od tego, czy rozwiążą stosunek pracy. I nie ma znaczenia, czy chcą z niej skorzystać, a tym bardziej czy otrzymali w tej sprawie decyzję z ZUS. Teraz wspomniany przepis jest poprawiany. W efekcie rekompensatę otrzymają osoby, które nie mają prawa do pomostówki ustalonego właśnie prawomocną decyzją.

W projekcie proponuje się też uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. W tym kontekście wielu ekspertów akcentowało potrzebę reformy całego systemu. Dlatego senatorowie proponują, aby do 31 grudnia 2027 r. minister właściwy do spraw pracy przygotował strategię sektorową dotyczącą wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Senatorowie chcą też wykreślenia przepisów nadmiernie chroniących pracowników przed zwolnieniem. Mają być nimi objęte osoby pod szczególną ochroną (np. działacze związkowi). W efekcie w razie zwolnienia na wniosek takiego pracownika sąd ma zasądzać zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy do czasu wydania prawomocnego wyroku sądowego.

Senat przegłosował też usunięcie regulacji polegającej na podwyższeniu rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Obecnie wynosi on 500 zł, a po wejściu w życie nowych przepisów ma wzrosnąć do 840 zł.

Etap legislacyjny: Ustawa ponownie trafi do Sejmu

Ustawa przewiduje m.in. zmiany dotyczące emerytur pomostowych, w tym prawa do rekompensaty. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z nim podlega waloryzacjom, a w efekcie podwyższa emeryturę (należną od momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego).

Problem polega na tym, że modyfikując w ubiegłym roku regulacje dotyczące pomostówek, pozbawiono ubezpieczonych prawa do rekompensaty.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt