Reguluje ona dwie główne kwestie. Chodzi o powiązanie rolniczych świadczeń podstawowych z kwotą najniższej emerytury w systemie powszechnym. W myśl nowych regulacji, przez emeryturę podstawową rozumie się kwotę równą 90 proc. najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych i wyniesie ona od marca 2023 r. 1429,60 zł.

Nowelizacja przyznaje też dużym rolnikom dodatek do emerytury podstawowej za każdy rok opłacania dodatkowej składki (w wysokości 0,5 proc.).

Zarówno na etapie prac w Sejmie jak i w Senacie w rządowej propozycji nic nie zmieniono.

Etap legislacyjny: Ustawa czeka na podpis prezydenta

Czytaj więcej

Zmiany w KRUS nie budzą wątpliwości posłów