W Austrii obowiązuje mechanizm dostosowania do celów obliczania zryczałtowanej kwoty zasiłków rodzinnych i różnych przywilejów podatkowych, jakie to państwo przyznaje pracownikom, których dzieci mieszkają na stałe w innym państwie członkowskim.

Przywileje podatkowe obejmują ulgę podatkową na pozostające na utrzymaniu dziecko, ulgę podatkową dla gospodarstwa domowego o jednym dochodzie, ulgę podatkową dla rodzica samotnie wychowującego dziecko oraz ulgę podatkową z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Dostosowanie może polegać na obniżeniu albo podwyższeniu ulg i świadczeń w zależności od  kosztów utrzymania w danym kraju.

W ten sposób zasiłki na dzieci mieszkające np. w Wielkiej Brytanii lub Irlandii są wyższe,  a płatności dla dzieci mieszkających np. w Rumunii zdecydowanie niższe.

- Dostosowanie przyznawanych przez Austrię pracownikom zasiłków rodzinnych i różnych przywilejów podatkowych w zależności od państwa miejsca zamieszkania ich dzieci jest niezgodne z prawem Unii – stwierdził w czwartek TSUE. - Ten mechanizm stanowi nieuzasadnioną pośrednią dyskryminację ze względu na narodowość pracowników migrujących - wyjaśnił.

Tym orzeczeniem  TSUE  uwzględnił tzw. powództwo o naruszenie złożone przez Komisję Europejską. Jeżeli Austria nie zastosuje się do dzisiejszego orzeczenia, Komisja może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych.

Rozporządzenie o zasiłkach na dzieci z 2019 roku zostało uznane za prestiżowy projekt ówczesnego rządu koalicyjnego między konserwatywnym ÖVP (Austriacka Partia Ludowa) a prawicowym FPÖ (Wolnościowa Partia Austrii).

sygn. akt C-328/20