W całym kraju złożono już wnioski dotyczące ponad 502 tys. dzieci. Ponad 498 tys. zostało rozpatrzonych. Osoby, którym ZUS przyznał RKO między 11 a 15 kwietnia otrzymują już pierwszą wypłatę wraz z wyrównaniem.

- Staramy się jak najszybciej rozpatrywać wnioski o wypłatę, ale w niektórych są poważne błędy, a to wpływa na wydłużenie czasu realizacji – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - W takich przypadkach nasi eksperci kontaktują się z osobą, która złożyła wniosek w celu wyjaśnienia danej sprawy lub uzupełnienia dokumentów. Jeśli w sprawie jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientem, na profilu PUE ZUS klienta zamieszczamy wezwanie do uzupełnienia wniosku – wyjaśnia rzeczniczka. Dodaje, że po wystawieniu wezwania klient dostaje sms i wiadomość na adres poczty elektronicznej.

Każdy wniosek o RKO wymaga sprawdzenia w odpowiednich rejestrach.

- Gdy zaczynamy sprawdzać, okazuje się, że np. rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka. Najczęstszym błędem jest podanie numeru PESEL innego członka rodziny zamiast PESEL dziecka, na które ma być przyznane  świadczenie – mówi Kowalska-Matis.

Czytaj więcej

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ważne terminy składania wniosku

Zdarza się też zupełny brak numeru PESEL, choć każde dziecko ma taki nadany.

- W zamian za to rodzice załączają np. dowód tożsamości lub inny dokument i odpis aktu urodzenia dziecka. W takiej sytuacji nie jest możliwe automatyczne sprawdzenie, czy dana osoba jest rodzicem dziecka na podstawie rejestru PESEL, ale konieczne jest sprawdzenie aktu urodzenia przez pracownika - podkreśla rzeczniczka i radzi nie śpieszyć z wysłaniem wniosku, tylko starannie go wypełnić i sprawdzić, czy podane dane są prawidłowe.

Do ZUS wpłynęły także wnioski w bardziej skomplikowanych sprawach. Chodzi np. o sytuacje, kiedy rozwodzący się rodzice składają odrębne wnioski na to samo dziecko i nie mogą się w tej sprawie porozumieć.

Co istotne, nowymi świadczeniami na rzecz rodziny nie zajmują się pracownicy obsługujący emerytury, renty czy zasiłki, ani pracownicy z obszaru składek, audytu, orzecznictwa lekarskiego czy administracji. Obsługa 500+ i RKO to zadanie Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Centrum powstało, aby realizować dodatkowe zadania, w tym RKO. Ze względu na to, że wnioski są elektroniczne, zdecydowana większość z nich obsługiwana jest bez udziału człowieka – przez specjalną aplikację.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ