Przepisy Tarczy Antykryzysowej od 1 stycznia 2021 r. wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zobowiązani przekazują informację na formularzu ZUS RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot.

ZUS opracował raport, w którym przeanalizował te dane. Wynika z nich, że spośród 1,7 mln umów o dzieło zawartych w zeszłym roku, aż 623,5 tys. dotyczyło mieszkańców województwa mazowieckiego. Daje to 15 742 na 10 tys. firm. Dla porównania najwięcej umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek zostało zgłoszonych w województwie śląskim (23,2 tys.), a najmniej w warmińsko-mazurskim (1,6 tys.). - Pozwala to wysnuć pewien wniosek, że największa liczba umów o dzieło w województwie mazowieckim wynika z faktu liczebności mieszkańców regionu, a nie tylko specyfiki rynku pracy - wyjaśnia Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Wykonawcy umów o dzieło w Polsce w nieco ponad 80 proc. byli w wieku od 20 do 60 lat, przy czym więcej umów o dzieło zostało zawartych z mężczyznami (53 proc.). Umowy te w większości przypadków zawierane były na okresy nie dłuższe niż 9 dni (w 2021 r. zgłoszono nieco ponad 70 proc. takich umów).

Zgromadzone w rejestrze informacje są teraz wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. - Już teraz widać jednak, że pogłoska, jakoby w Polsce zawierano miliony umów o dzieło, jest wyłącznie mitem - podkreśla rzecznik prasowy ZUS.

Czytaj więcej

Rejestr umów o dzieło świeci pustkami. Obowiązek zgłoszenia można obejść