Dobra wiadomość dla wszystkich podatników, którym przysługuje 13. emerytura. Świadczenie ma być wypłacane w kwietniu i maju 2022 r. i będzie wolne od PIT. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru daniny.

Resort uzasadnia, że to pomoc szczególnie dla osób o najniższych świadczeniach. Dwie trzecie emerytów i rencistów nie płaci co prawda podatku dochodowego, gdyż korzystają z podwyższonej od 2022 r. kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł, jednak dodatkowa wypłata z ZUS mogłaby to zmienić. Chodzi o tych emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie (30 tys. zł rocznie). Istnieje ryzyko, że 13. emerytura może łącznie z podstawowym świadczeniem przekroczyć 2,5 tys. zł. W konsekwencji za ten jeden miesiąc powstałby obowiązek pobrania zaliczki na podatek, mimo że roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 tys. zł. Rozporządzenie zapobiegnie takiej sytuacji.

– Brak opodatkowania 13. emerytury umożliwi przeznaczenie dodatkowych środków pieniężnych na bieżące wydatki, np. związane ze zdrowiem czy rehabilitacją – uzasadnia resort finansów.

Czytaj więcej

Emerytura bez podatku od 2022 r. Ile emeryci dostaną na rękę?

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Co ważne, dotyczy ono 13. emerytury przysługującej za 2022 r. To oznacza, że uprawnieni nie zapłacą PIT, nawet gdyby otrzymali je z opóźnieniem w kolejnym roku.

– Minister finansów wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 22 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, może on zaniechać poboru podatku w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników. W konsekwencji organ rentowy nie pobierze zaliczki na podatek, nie wykaże jej też w PIT-40A/11A.

– Również beneficjent nie będzie musiał wykazać tych świadczeń w zeznaniu rocznym – wyjaśnia prawnik Arkadiusz Stępniewski. Dodaje, że bez tego emeryci i renciści zapłaciliby podatek według skali (stawek 17 i 32 proc.).

Przypomnijmy, że 13. emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto. Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Dostaną je pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych świadczeń na 31 marca.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ