Tego dnia mijają bowiem trzy miesiące od opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. o sygnaturze K 2/12 w Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2012 r. (poz. 1285 ze zm.). Do tego czasu osoby, którym ZUS zawiesił świadczenie – zdaniem TK niesłusznie – mogą złożyć skargę o wznowienie postępowania do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który wydał prawomocny wyrok (lub do sądu wyższej instancji – jeśli zostały zaskarżone orzeczenia sądów różnych instancji).

W powyższym wyroku TK orzekł niezgodność z konstytucją art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Przepis ten zobowiązał emerytów, którzy kontynuowali zatrudnienie, by wybrali, czy będą dalej pracować (wtedy ZUS zawieszał im wypłatę świadczenia od 1 października 2011 r.), czy też rozwiążą stosunek pracy.

TK nie zakwestionował przy tym konstytucyjności zakazu łączenia pracy z pobieraniem emerytury w ogóle, ale objęcie tą regulacją emerytów, którzy nabyli prawo do świadczenia przed 1 stycznia 2011 r. i którzy takiego wyboru musieli dokonać do 30 września br. pod groźbą zawieszenia wypłaty senioralnych pieniędzy.

W tej chwili jedyne osoby, które jeszcze mogą się upomnieć o zaległe wypłaty, to te, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu. Jeśli w ich sprawie zapadł prawomocny wyrok, mogą wnieść skargę o wznowienie postępowania do 22 lutego. Gdy postępowanie sądowe jeszcze trwa, należy wstrzymać się do jego zakończenia prawomocnym wyrokiem. Jeśli będzie niekorzystny, należy złożyć skargę do sądu o wznowienie postępowania.

Emeryci, którzy nie podjęli ścieżki sądowej, mogli wnieść do ZUS skargę o wznowienie postępowania tylko do 24 grudnia 2012 r. Wyjątkowo ci, którzy wykażą, że nie zachowali tego terminu bez swojej winy, mogą zwrócić się o jego przywrócenie. W przeciwnym razie pozostaje im jedynie zgłoszenie wniosku o podjęcie na bieżąco wypłaty emerytury. ZUS wznowi ją od pierwszego dnia miesiąca, w którym emeryt zgłosi takie podanie.

Dla kogo wyrok TK nie ma znaczenia

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. nie zmieniło sytuacji osób, które stały się emerytami po 31 grudnia 2010 r.

Jeśli nie zrezygnowały z zatrudnienia, to ZUS przyznał im emeryturę, ale zawiesił jej wypłatę. One wciąż nie mogą pobierać świadczenia, dopóki nie rozwiążą stosunku pracy.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły