Mirosław Kuk

2 czerwca termin na rozliczenie świadczeń przedemerytalnych

2 czerwca mija termin na złożenie w ZUS zaświadczeń i oświadczeń ?o wysokości zarobków osiągniętych od 1 marca 2013 r. do końca lutego br. ?W dokumencie nie trzeba jednak podawać wszystkich przychodów.

Ubezpieczenie zdrowotne z biznesu bez składki

Przedsiębiorca niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma prawo obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek. A jeśli osiąga bardzo niskie przychody, nie musi płacić jej wcale, nie tracąc prawa do bezpłatnej pomocy lekarza ?z NFZ.

Nie tylko komornik zabierze część pensji

Najwięcej z wynagrodzenia można potrącić na długi alimentacyjne. I nie zawsze jest tu potrzebne pośrednictwo organu egzekucyjnego.

Zostały trzy tygodnie na upomnienie się o emeryturę

Osoby, które przegrały w sądzie sprawę o wypłatę świadczenia emerytalnego przyznanego przed 2011 r., zawieszonego przez ZUS w związku z kontynuowaniem zatrudnienia, mogą wnioskować o wznowienie postępowania do 22 lutego br.

Trzynastka zwiększy zasiłek chorobowy

Nagrodę roczną wlicza się do podstawy wymiaru należności za czas absencji zdrowotnej w proporcji 1/12 jej stawki. Nie zawsze chodzi tu o kwotę faktycznie otrzymaną

W 2013 r. wyższe składki za oddelegowanych pracowników za granicę

Od 1 stycznia wzrosła najniższa podstawa wymiaru opłat na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców wysłanych z Polski do pracy za granicę. Trzeba je opłacać od kwoty nie niższej niż 3713 zł

Nie każda umowa zawarta z pracodawcą podlega składkom ZUS

Jeśli pracownik realizuje umowę cywilną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, od osiągniątego z niej przychodu nie są należne żadne składki. Nawet gdy zlecającym jest jego macierzysty zakład pracy.

Przedsiębiorca dostanie zasiłek opiekuńczy

Gdy matka stale opiekująca się potomkiem trafi do szpitala i zajmie się nim ojciec, otrzyma zasiłek opiekuńczy. Warunkiem jest to, by był objęty ubezpieczeniem chorobowym i przerwał aktywność zawodową.

Szansa na wyższe świadczenie rehabilitacyjne jest tylko jedna

Nawet jeśli wskaźnik waloryzacji jest wysoki, może w ogóle albo tylko nieznacznie podnieść kwotę świadczenia rehabilitacyjnego. Wszystko zależy od faktycznej kwoty, od jakiej liczony był zasiłek chorobowy