"Zmniejszyliśmy emisję w stosunku do 1988 roku, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Kioto, o ponad 30 procent. Dalsze cele są dla nas bardzo trudne, bo wymagają de facto całkowitego przestawienia naszej energetyki, co oczywiście jest możliwe, ale wyłącznie jako proces długotrwały, albowiem musi być to bezpieczne dla Polski" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że właśnie dlatego Polska zaproponowała podczas szczytu COP24 zasadę "Just transition" - sprawiedliwej transformacji, by odbyła się ona w sposób jak najmniej szkodliwy dla społeczeństwa.