Na pytanie „Czy uważasz, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry miała rację nie popierając ustawy gwarantującej bezkarność politykom i urzędnikom?” odpowiedzi „tak” udzieliło 51,2 proc. respondentów a „raczej tak” 15,3 proc. Przeciwnego zdania jest łącznie 17,2 proc. ankietowanych, przy czym odpowiedź „nie” wskazało 11,4 proc. badanych a „raczej nie” 5,8 proc.

16,3 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii.

Projekt ustawy, który zakłada możliwość zwolnienia z odpowiedzialności karnej urzędników łamiących prawo w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa, złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania Covid-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione" – brzmi proponowany przepis.

Celem nowelizacji ma być wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli „wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej Covid-19, a jednocześnie niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu" – napisano w uzasadnieniu.

Po tym, jak sprzeciw wobec ustawy zapowiedziała Solidarna Polska, projekt nie trafił pod głosowanie w Sejmie.

Badanie zostało przeprowadzone przez CBM Indicator metodą CAWI, w dniach 21-22 września 2020 r. na liczącej 603 osoby reprezentatywnej próbie dorosłych polskich internautów