Ziobro: Zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski

Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją celów i działalności partii politycznej Komunistycznej Partii Polski – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Aktualizacja: 06.12.2020 13:36 Publikacja: 06.12.2020 12:15

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro chce stwierdzenia niezgodności z konstytucją celów i działalnoś

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro chce stwierdzenia niezgodności z konstytucją celów i działalności KPP.

Foto: materiały prasowe

W swoim komunikacie podkreśla ona, że „działania w tym zakresie zostały podjęte na wniosek osób fizycznych". -W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP- twierdzi Prokuratura Krajowa.

Nie dla partii totalitarnych...

Podkreśla, że zgodnie z art. 13 Konstytucji RP zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

- Zakazane jest także istnienie partii politycznych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa –napisano w komunikacie.

Analiza przeprowadzona w Prokuraturze Krajowej wykazała, że członkowie Komunistycznej Partii Polski kwestionują demokratyczny porządek Polski, a cele tej partii są tożsame z celami innych partii komunistycznych sprawujących totalitarną władzę w państwach komunistycznych XX wieku. -

Jej członkowie wprost nawołują do przeprowadzenia rewolucji na wzór Rewolucji Październikowej w Rosji, po której władzę przejęli bolszewicy. Celem ma być nie tylko przejęcie władzy, ale także „nacjonalizacja i kolektywizacja dokonane pod przymusem"- podnosi Prokuratura Krajowa.

Zwraca uwagę, że w oficjalnym programie partii twierdzi się między innymi, że „proletariat nie może jedynie przejąć burżuazyjnego aparatu państwowego, np. w drodze wyborów parlamentarnych, w ramach tego aparatu nie ma miejsca na autentyczną, powszechną demokrację.

Poza tym – jak podkreśla Prokuratura Krajowa, „do wyeliminowania podziału klasowego niezbędne jest obalenie kapitalistycznej własności i zastąpienie jej własnością społeczną".

... które wychwalają Rosję Sowiecką

W komunikacie podkreślono, że „w programie KPP wyrażany jest zachwyt nad systemem politycznym Związku Radzieckiego, a członkowie partii wykazują na wyższość ustroju panującego w ZSRR w okresie „czerwonego terroru", wielkiego głodu i terroru stalinowskiego, nad wolnorynkowym ustrojem demokratycznym.

- Wychwalają oni także stopień demokratyzacji życia publicznego w ZSRR, krzewienie kultury przez bolszewików i utrwalanie powszechnego dobrobytu. Wszystko, co sowieckie, jest w działalności programowej KPP gloryfikowane i usprawiedliwiane, w tym również radzieccy dowódcy, którzy wsławili się między innymi zwalczaniem polskiego podziemia niepodległościowego, atakiem ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, czy działaniami Armii Czerwonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku –twierdzi Prokuratura Krajowa.

Jak podkreślono w jej komunikacie „w ocenie Prokuratora Generalnego stawianie sobie za cel wprowadzenia ustroju komunistycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, którego wzorem jest sowiecka Rosja stanowi odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu".

- Polski ustrojodawca trafnie założył, że w Polsce – państwie w przeszłości zrujnowanym przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny – nie ma miejsca dla partii politycznych i organizacji, odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu - podkreśla Prokuratura Krajowa.

Dodaje, że „znając historię i doświadczenia Narodu Polskiego w XX wieku, ustrojodawca nie bez powodu postawił znak równości między totalitarnymi metodami działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, uniemożliwiając organizacjom, w tym partiom, odwoływanie się do nich".

- Z tego względu Prokurator Generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski, muszą zostać uznane za niezgodne z konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane- kończy swój komunikat Prokuratura Krajowa.

Od lat walczą o delegalizację KPP

PiS już od dawna zapowiadał delegalizację Komunistycznej Partii Polski. Już w 2013 roku Bartosz Kownacki, późniejszy wiceszef MON, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie komunistów. Nie spodobało mu się m.in. to, że KPP opublikowała w internecie raport Burdenki o Katyniu, który obciąża odpowiedzialnością za tę zbrodnię Niemców, nie Sowietów.

Od 2013 roku odbywa się w sprawie jego zawiadomienia prokuratorsko-sądowy ping-pong. Działacze KPP raz byli już skazani i raz uniewinnieni. Zażalenie na decyzje sądu wnosiła prokuratura.

Niezależnie od tego  deklarację w sprawie delegalizacji KPP złożył w styczniu 2018 roku ówczesny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wówczas „skierował on pismo do Prokuratury Krajowej, w którym zwrócił się o podjęcie czynności weryfikacyjnych i nadzorczych związanych z działalnością polityczną i społeczną Komunistycznej Partii Polski, których efektem może być jej delegalizacja".

Przez blisko trzy lata trwała „skrupulatna analiza celów i działalności KPP", która obejmowała oficjalne dokumenty, jak statut, deklaracja programowa i program wyborczy, a także konkretne przejawy działalności partii, m.in. publiczne wystąpienia jej przedstawicieli" – informowała nas w ub. roku Prokuratura Krajowa. Ostatecznie teraz wniosek o delegalizację  Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

W swoim komunikacie podkreśla ona, że „działania w tym zakresie zostały podjęte na wniosek osób fizycznych". -W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP- twierdzi Prokuratura Krajowa.

Nie dla partii totalitarnych...

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polityka
Konfederacja zlekceważyła ważny termin. Czy władze partii będą nielegalne?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Polityka
Władysław Kosiniak-Kamysz: Krzyż jest symbolem wolności i tożsamości
Polityka
Sondaż „Rz”: Aborcja nadal będzie karana. Co Polacy sądzą o decyzji Sejmu?
Polityka
"Polityczne Michałki". Lista nierozwiązanych zadań koalicji przed wakacjami. Kto trzyma kciuki za Donalda Trumpa
Polityka
Posłuchaj „Plus Minus”. Michał Przeperski. Nieskończona transformacja 1989-2024