W odpowiedzi na interpelacje poselskie, Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że w 2020 roku pracownicy resortu otrzymali nagrody w łącznej kwocie 417 342,30 zł.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał, że nagrody nie dotyczą osób, które zajmują stanowiska kierownicze.

Odpowiedzi w sprawie przyznanych nagród udzieliło również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie tym przekazano łącznie 96,4 tys. złotych. 

Waldemar Buda, sekretarz stanu w MFiPR przekazał, że nagrody te przyznano na początku 2020 roku, przed ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii.

Z przekazanych przez rząd informacji wynika, że w 2020 roku pracownicy resortów otrzymali łącznie nagrody w wysokości ok. 20 mln złotych.