O odwołaniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych w mediach społecznościowych poinformował poseł Edward Siarka (Solidarna Polska), sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

"Dziękuję Panu Dyrektorowi za wieloletnią pracę na rzecz polskich lasów" - napisał na Twitterze polityk.

Nazwisko następcy Koniecznego nie jest jeszcze znane.

Andrzej Konieczny pracował w Lasach Państwowych od 1996 r. W styczniu 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych przez ówczesnego ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. Konieczny zasiadał w rządzie, był wiceministrem środowiska.

Niedawno Onet pisał, że dyrektor generalny Lasów Państwowych kupił od Lasów Państwowych za 9,4 tys. zł warty niemal 190 tys. zł dom na Podlasiu. Według portalu, transakcja między Koniecznym a Nadleśnictwem Pomorze miała miejsce w listopadzie 2019 r., a dyrektor miał skorzystać z 95-proc. bonifikaty przysługującej pracownikom lasów. "Konieczny skorzystał z ulgi, mimo że należy się ona tym leśnikom, którzy pracują w danym nadleśnictwie i użytkują lokale służbowe. Według naszych informacji Konieczny miał co prawda meldunek, ale nie mieszkał na terenie nadleśnictwa" - pisał Onet.

W odpowiedzi na medialne publikacje Lasy Państwowe oświadczyły, że od roku 1997 sprzedają "zbędne lokale mieszkalne zgodnie z zapisami znowelizowanej wówczas Ustawy o lasach".

"Obecni i byli pracownicy, mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w LP, posiadają pierwszeństwo w nabyciu lokali, w których mieszkają i których są najemcami. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6 proc. za każdy rok zatrudnienia w LP i o 3 proc. za każdy rok najmu tego lokalu, przy czym obniżenie nie może wynieść więcej niż 95 proc. Zniżka dotyczy wszystkich pracowników LP spełniających ww. kryteria, bez wyjątku" - brzmiał komunikat.

"Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny nie wnioskował o wykup użytkowanego przez siebie lokalu, to nadleśnictwo poinformowało go o zamiarze jego sprzedaży i zawiadomiło o przysługującym mu jako najemcy prawie pierwokupu" - dodano.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Lasy Państwowe oceniły, że nieuprawnione są sugestie, jakoby jakiekolwiek działania Andrzeja Koniecznego związane z zakupem przez niego nieruchomości naruszały prawo lub zasady uczciwości.