Najwięcej ankietowanych - 39,71 proc. - deklaruje, że nie ufa ani rządowi, ani opozycji. W stosunku do badania sprzed miesiąca odsetek ten zmniejszył się o 0,55 punktu proc.

Zaufanie do rządzących wzrosło w ciągu miesiąca o 4,82 punktu procentowego. Rządzącym zdecydowanie ufa 16,76 proc. respondentów, a raczej ufa im 14,6 proc.

Łącznie zaufanie do rządzących wyraża zatem 31,36 proc. badanych.

Z kolei zaufanie do opozycji spadło o 4,27 proc. - zdecydowanie ufa opozycji 12,2 proc. badanych, a raczej ufa jej 16,73 proc.

Łącznie zaufanie do opozycji deklaruje zatem 28,93 proc. badanych.