Na początku posiedzenia Sejmu prowadząca obrady marszałek Elżbieta Witek zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt "Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i rzecznika prawa pacjenta (...) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek, obecny prezes PKN Orlen".

O informację Zbigniewa Ziobry na ten temat wnioskowali posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej.

Koalicja rządząca przegrała głosowanie, co wzbudziło aplauz posłów opozycji.

Za wprowadzeniem do porządku obrad informacji ministra sprawiedliwości było 170 posłów, 151 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek poparło dwóch posłów klubu PiS (Andrzej Adamczyk i Zbigniew Girzyński), 104 z KO, 37 z Lewicy, 14 z Koalicji Polskiej, 3 z Konfederacji, 5 z Polski 2050, 2 z Polskich Spraw oraz 3 niezrzeszonych.

Przeciw głosowało 149 posłów PiS i 2 z Konfederacji (Konrad Berkowicz i Robert Winnicki).

139 posłów nie głosowało, m.in. 81 z PiS, 23 z KO i po 10 z Lewicy i Koalicji Polskiej.

- Okazuje się, że za szybko czytam... - powiedziała po głosowaniu marszałek Sejmu. Z sali odpowiedziały jej okrzyki "nie".

- Ponad stu posłów nie oddało głosu - kontynuowała Elżbieta Witek, co spotkało się z protestami.

- Proszę konwent (seniorów) do ciemnego saloniku - oświadczyła marszałek.

Po wznowieniu obrad marszałek odczytała wyniki głosowania informując, że Sejm przyjął wniosek posłów KO. - Jednocześnie poprosiłam szefa informatyków, żeby sprawdził, jak to jest możliwe, że ponad stu... Prosiłam o to, żeby sprawdzić. Mamy nowy system, wróciliśmy do normalnego, stacjonarnego głosowania, w związku z tym muszę wiedzieć, czy od razu mogę powiedzieć "dziękuję" i są wyniki, czy musimy chwilę czekać - oświadczyła.

Marszałek Witek poinformowała, że informacja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zostanie przedstawiona w czwartek pod koniec posiedzenia.