Premier kraju, który jest jednocześnie emirem Dubaju i wiceprezydentem ZEA zapowiedział na Twitterze, że w jego rządzie dojdzie do "największych w historii przetasowań". A następnie zaczął informować o kolejnych zmianach - powołaniu Narodowej Rady Młodzieży, na czele której stanie 22-letnia kobieta w randze ministra; Rady Naukowców, jako ciała doradczego złożonego z czołowych badaczy i nauczycieli akademickich oraz stworzeniu Ministerstwa Tolerancji, które ma zająć się promowaniem tolerancji, jako "jednej z fundamentalnych wartości w ZEA". Ponadto w ZEA ma dojść do połączenia kilku resortów oraz zmian nazwy innych.

W jednym z wpisów premier informuje również o stworzeniu Ministerstwa Szczęścia, którego celem będzie dbanie o to, by polityka rządu "zadowalała społeczeństwo".

"To początek zupełnie nowej drogi zmierzającej do tego, by zaoferować obywatelom to, czego oczekują. Prosimy Allaha, żeby pomógł nam służyć obywatelom i dbać o nich" - podkreślił szejk.

Ministrem szczęścia w rządzie została Ohood Al Roumi, była dyrektor generalna Kancelarii Premiera.