Polskę czekają jesienią 2023 roku wybory parlamentarne, w których PiS będzie starać się o trzecią kadencję rządów, a partie opozycyjne - KO, Polska 2050, PSL, Lewica - zapowiadają, że będą chciały stworzyć rząd koalicyjny, który odsunie PiS od władzy.

Obecnie większość sondaży wskazuje na zwycięstwo wyborcze PiS przy jednoczesnym braku bezwzględnej większości w Sejmie pozwalającej - jak ma to miejsce od 2015 - na większościowe rządy tej formacji. Jednocześnie, jak wynika z sondaży, cztery wymienione wcześniej opozycyjne partie uzyskują, biorąc pod uwagę wyniki sondaży, większość bezwzględną, jeśli stworzą po wyborach koalicję.

0,5 proc.

O tyle w 2023 r. ma wzrosnąć PKB Polski według średniej prognozy 27 ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” zespołów analitycznych i indywidualnych ekonomistów

Do wyborów dochodzi w czasie pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Polska boryka się z wysoką inflacją - w grudniu wyniosła ona 16,6 proc., a zdaniem ekonomistów w najbliższych dwóch-trzech miesiącach może jeszcze rosnąć. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie unieść kosztów wzrostu cen energii. Jednocześnie Polskę czeka prawdopodobnie spowolnienie gospodarcze - produkt krajowy brutto Polski, najpopularniejsza miara kondycji gospodarki, zwiększy się w 2023 r. realnie o zaledwie 0,5 proc. - wskazują średnie prognozy 27 ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” zespołów analitycznych i indywidualnych ekonomistów.

Ekonomiści przewidują też, że przez cały 2023 r. średni poziom wzrostu wynagrodzeń będzie niższy od inflacji, co oznacza spadek siły nabywczej Polaków.

Czytaj więcej

Gospodarka 2023: inflacja, ubożenie, koniec zakupowego szału

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy kto - jako premier - lepiej poradziłby sobie z rozwiązywaniem problemów gospodarczych - Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk.

Na obecnego premiera wskazało 21,4 proc. respondentów.

Donald Tusk poradziłby sobie z rozwiązywaniem problemów gospodarczych lepiej zdaniem 27,6 proc. ankietowanych.

39.9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "żaden z nich".

11,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Negatywna opinia o kompetencjach w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych obu polityków maleje wraz z wiekiem (odpowiedź „żaden z nich nie poradziłby sobie lepiej” wskazuje 59% respondentów w wieku do 24 lat i 32% osób w wieku powyżej 50 lat). Donald Tusk jest zdecydowanie lepiej oceniany przez najlepiej wykształconych respondentów – wśród tych posiadających wykształcenie wyższe aż 37% wskazuje go, w opozycji do 19% wybierających Mateusza Morawieckiego. Podobnie, wraz ze wzrostem osobistego dochodu netto, rośnie odsetek faworyzujący Tuska (od 23% dla zarabiających mniej niż 2000 zł netto, do 38% dla zarabiających powyżej 5000 zł netto). Najbardziej pesymistyczną opinię prezentują badani z najmniejszych miast - niemal połowa badanych (46%) z miast liczących do 20 tys. mieszkańców uważa, że ani Donald Tusk ani Mateusz Morawiecki nie poradziłby sobie z rozwiązaniem aktualnych problemów gospodarczych - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. 

W kompetencje gospodarcze Tuska bardziej niż w kompetencje Morawieckiego wierzą mieszkańcy miast - jako tego, który poradzi sobie lepiej z gospodarką niż Morawiecki wskazuje Tuska 31,5 proc. mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców, 32 proc. respondentów z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców oraz 29,3 proc. mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.