W odpowiedzi na pytanie „kto bardziej szkodzi polskiej polityce: Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk?”, prawie połowa ankietowanych (49,1 proc.) wskazała na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei niemal jedna czwarta respondentów (24,3 proc.) oceniła, że większym „szkodnikiem” jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Prawie co piąty pytany stwierdził, że zarówno Kaczyński, jak i Tusk, szkodzą „tak samo, a polityka byłaby lepsza bez nich". Takiego zdania było 19,1 proc. odpowiadających. Z kolei 4,5 proc. badanych wybrało odpowiedź: „żaden z nich nie szkodzi polskiej polityce”.

Pozostałe 3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Czytaj więcej

Sondaż: PiS prowadzi, ale bez szans na samodzielne rządy. Najwięcej zyskała Konfederacja

WP podkreśla, że opinia o liderach jest ściśle związana z sympatiami politycznymi respondentów. Wśród uważających za większego „szkodnika” Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie przeważają wyborcy opozycji (75 proc.), z kolei 73 proc. tych, którzy wskazali na Donalda Tuska, to zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony w dniach 6-8 stycznia 2023 roku metodami CAWI i CATI (po 50 proc.) na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.