Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 222

Tak wynika z danych z sondażu przeprowadzonego przez grupę socjologiczną "Rating".

Gdyby na Ukrainie przeprowadzono referendum w sprawie przystąpienia do NATO, 83 proc. mieszkańców głosowałoby za, 4 proc. głosowałoby przeciw, a 9 proc. nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Ponadto 86 proc. respondentów w przypadku referendum poparłoby przystąpienie Ukrainy do UE (3 proc. byłoby przeciw, 7 proc. nie głosowałoby). Poparcie dla przystąpienia do UE jest jednomyślne wśród przedstawicieli wszystkich regionów i grup wiekowych.

W czerwcu 2022 roku 76 proc. poparło wstąpienie do NATO.

Czytaj więcej

Pieskow: Przypominamy, że dążenie Ukrainy do NATO było powodem specjalnej operacji wojskowej

W przeciwieństwie do akcesji do UE stosunek do przystąpienia do NATO jest nieco bardziej ostrożny wśród mieszkańców wschodniej części kraju (69 proc. - za akcesją, 9 proc. - przeciw, 17% - nie poszłoby zagłosować).

Jednocześnie, w czerwcu tylko 55 proc. mieszkańców wschodniej części Ukrainy deklarowało chęć przystąpienia do NATO. 22 proc. opowiadało się przeciw, a 22 proc. odmówiłoby wzięcia udziału w referendum.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-2 października.