Jesienią poprzedniego roku grupa uchodźców koczowała na granicy polsko-białoruskiej we wsi Usnarz Górny. Zdaniem niektórych komentatorów przebywali oni już na ziemi polskiej, inni wskazywali, że byli na Białorusi. Ten spór spowodował, że geodeci postanowili przyjrzeć się przebiegowi granicy państwowej, biorąc pod uwagę dane geodezyjne, które są w państwowym Geoportalu.

Krakowski geodeta Mariusz Meus przeanalizował m.in. umowy międzynarodowe dotyczące przebiegu i oznakowania granicy państwa. Dane dotyczących przebiegu lądowego odcinka wykazanego w Polskim Rejestrze Granic porównał z danymi państw sąsiednich oraz obrazem znaków granicznych na ortofotomapach.

Błędne wielkości

Geodeta stwierdził, że w Geoportalu występują poważne błędy dotyczące danych obrazujących wielkości działek znajdujących się na granicy państwa oraz rozbieżności pomiędzy danymi z Polskiego Rejestru Granic i obrazem znaków załamania linii granicy państwowej Polski, a także danymi państw sąsiednich. Największa różnica wyniosła 52 metry.

Jego zdaniem dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znacząco odbiegają od danych Straży Granicznej. „Całkowita długość granicy morskiej według danych GUGiK jest o niemal 92 km dłuższa niż według Straży Granicznej” – zwraca uwagę Meus.

W Geoportalu występują poważne błędy dotyczące danych obrazujących wielkości działek znajdujących się na granicy państwa oraz rozbieżności pomiędzy danymi z Polskiego Rejestru Granic i obrazem znaków załamania linii granicy państwowej Polski, a także danymi państw sąsiednich.

Wskazuje, że granice polskich działek ewidencyjnych wykazane są jako sięgające na terytorium sąsiedniego państwa, ale też „znaczne obszary terytorium państwa polskiego nie są wykazane jako przynależące do jakiejkolwiek polskiej działki ewidencyjnej”. Geodeta zwraca uwagę, że przebieg granicy nie budzi wątpliwości na odcinku z Litwą, Słowacją oraz Czechami. Natomiast wiele błędów jest na granicy z Rosją, Białorusią, Ukrainą i Niemcami.

Przykład? W rejonie Usnarza Górnego, mimo wykazania przebiegu linii granicznej zgodnie z lokalizacją znaku poligonowego, jeden z punktów granicy przesunięty był o 1,8 metra na południe od tego znaku. Z kolei na moście na Bugu, przy przejściu granicznym Kukuryki–Kozłowicze linia graniczna w PRG przebiega o 18 metrów od linii namalowanej na nawierzchni. „Punkt trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy wypada na wodach rzeki Bug, na przedłużeniu ujścia kanału Mościckiego. Oznaczony jest trzema słupami granicznymi na brzegach. Geometryczny środek tworzonego przez nie trójkąta leży 43 metry od najbliższego punktu załamania linii granicy państwowej” – zwraca uwagę Mariusz Meus.

Korekta na wschodzie

Jego zdaniem niezgodności w danych geodezyjnych to nie tylko „problem wizerunkowy dla branży geodezyjnej, podważający zaufanie do najważniejszego zbioru danych geodezyjnych – przebiegu granicy państwa, upublicznionego na Geoportalu” – ale stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bo może powodować roszczenia terytorialne.

O wynikach tych prac Stowarzyszenie „Geodeci dla RP” poinformowało Głównego Geodetę Kraju, który jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do Geoportalu.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Z korespondencji, do której dotarła „Rz”, wynika, że zdaniem Straży Granicznej nie zachodziła „konieczność weryfikacji danych znajdujących się w PRG, prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii”, a zarzuty o nieprawidłowości przebiegu granicy traktowała jako nieuzasadnione. Niemniej obiecała dokonać „szczegółowej analizy i porównania danych”.

Z odpowiedzi, którą otrzymała „Rz” z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wynika, że „po otrzymanych zgłoszeniach o nieprawidłowościach w przebiegu granicy państwa GUGiK wystąpił do Komendy Głównej Straży Granicznej z prośbą o przekazanie aktualnych danych obejmujących granicę państwa”. „Obecnie GUGiK jest na etapie analizy otrzymanych danych i wprowadzania niezbędnych zmian w bazie PRG. Jak tylko prace dotyczące poszczególnych granic zostaną ukończone, dane zostaną opublikowane na stronie www.geoportal.gov.pl. W pierwszej kolejności analizą i aktualizacją objęta jest granica Polski z Białorusią”. Tam powstaje płot.