Duma Państwowa na posiedzeniu plenarnym przegłosowała projekt uchwały w sprawie uznania Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Jak zaznaczył przewodniczący izby niższej parlamentu Wiaczesław Wołodin, dokument zostanie niezwłocznie przesłany do głowy państwa.

Za przyjęciem projektu głosowało 351 deputowanych (78 proc.), przeciwko było 16 (3,6 proc.), wstrzymała się 1 osoba. 

- Deputowani uważają, że uznanie niepodległości republik  stworzy podstawy do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i ochrony ich mieszkańców republik przed zagrożeniami zewnętrznymi, a także do wzmocnienia pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej - podkreślił - podkreślił Wołodin.

19 stycznia parlamentarzyści Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej złożyli projekt apelu do prezydenta Rosji o uznanie republik Donbasu za niepodległe państwa i jak najszybsze negocjacje z ich przywódcami w celu stworzenia podstawy prawnej dla stosunków międzypaństwowych i uregulowania wszystkich aspektów współpracy i wzajemnej pomocy.