Misiewicz został odznaczony w przededniu Święta Wojska Polskiego. W związku ze świętem szef MON Antoni Macierewicz wręczył przed Grobem Nieznanego Żołnierza odznaczenia żołnierzom i pracownikom wojska.

Misiewicz jest rzecznikiem prasowym i szefem gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza od listopada 2015 roku. Pełni również funkcję pełnomocnika ds. Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Od 2010 roku Misiewicz jest członkiem PiS, od 2015 roku wchodzi w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej partii.

Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.