Minimalny dochód gwarantowany wprowadzono już w Kanadzie w pilotażowym programie w Ontario.

Już dziś na pomoc Kanadyjczykom, którzy uzyskują niskie dochody, trafia 32,9 mld dolarów. Rząd Kanady musiałby jednak znaleźć dodatkowo 43,1 mld dolarów, by zapewnić każdemu mieszkańcowi kraju minimalny dochód gwarantowany - wynika z szacunków PBO.

Idea minimalnego dochodu gwarantowanego polega na tym, by każdy obywatel danego kraju - bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków - otrzymywał stałe świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości dla każdego, które zastąpiłby wszystkie inne świadczenia społeczne.

W Kanadzie miałoby to być ok. 17 tys. dolarów rocznie (24 tys. dolarów dla małżeństw).