"Serdeczne podziękowania za ponad 3 lata pracy na rzecz Ministerstwa Zdrowia ministra Sławomira Gadomskiego. Z 31 stycznia kończy swoją misję, pozostawiając istotne efekty swojej pracy, choćby Krajową Sieć Onkologiczną" - napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia. "Nadal jednak będziemy współpracować na rzecz polskiej ochrony zdrowia" - zadeklarował Adam Niedzielski.

Czytaj więcej

Nie teleporada, lecz wizyta u lekarza. Niedzielski zapowiada zmianę dla pacjentów z koronawirusem

Sławomir Gadomski jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia od czerwca 2018 r. "Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Budżetu i Finansów, Departament Nadzoru i Kontroli, Departament Oceny Inwestycji" - informuje MZ. Wiceminister nadzoruje m.in. działalność Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu czy Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie. Odchodzący wiceminister nadzoruje i koordynuje "wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompleksowej reformy polskiej onkologii".

Gadomski ma wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, posiada dziesięcioletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń. W latach 2016-18 był zastępcą dyrektora w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.