Porozumienie to ma położyć podwaliny pod konwencję klimatyczną ONZ, która rozpoczęła się dziś w szkockim Glasgow.

Zgodnie z komunikatem, G20 potwierdziła wcześniejsze zobowiązania bogatych krajów do przeznaczenia 100 miliardów dolarów rocznie na pomoc  biedniejszym krajom w walce ze zmianami klimatycznymi.

Czytaj więcej

G20: Nowy globalny podatek dla wielkich korporacji

Państwa z grupy G20 zobowiązały się też, że do końca 2021 roku zaprzestana finansowania nowych kopalni węgla, jednak nie wyznaczyły ostatecznego terminu wycofywania węgla - ma to być wyraźny ukłon dla największych emitentów dwutlenku węgla - Chin i Indii.

Włoski premier Mario Draghi poinstruował przywódców, uczestniczących w ostatniej sesji G20 w niedzielę, aby każde państwo ustaliło długoterminowe cele i wprowadziło takie poprawki, aby jak najszybciej je osiągnąć .- Musimy przyspieszyć wycofywanie węgla i więcej inwestować w energię odnawialną – stwierdził Draghi. -. Musimy również upewnić się, że mądrze wykorzystujemy dostępne zasoby, co oznacza, że ​​powinniśmy być w stanie dostosować nasze technologie, a także nasz styl życia do tego nowego świata.

Pod koniec obrad G20 młodzieżowe aktywistki na rzecz klimatu, Greta Thunberg i Vanessa Nakate, wystosowały list otwarty do mediów. Napisały, że katastrofa klimatyczna każdego dnia jest bliższa. Możliwości uniknięcia jej najgorszych konsekwencji jeszcze istnieją, ale wymaga to znacznie poważniejszych działań niż te, które podejmowane są dziś.