Uroczystość powołania Rady. ds. Młodzieży ma rozpocząć się w południe w Pałacu Prezydenckim. Po uroczystości zaplanowano pierwsze posiedzenie nowego gremium, przewidziano udział prezydenta.

Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki poinformował, że jednym z głównych zadań Rady będzie opracowywanie projektów prezydenckich inicjatyw ustawodawczych dotyczących spraw młodzieży.

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Duda: Chcieliśmy przekazać pomoc humanitarną dla migrantów, Białoruś jej nie przepuściła

Według Rzepeckiego, powołanie Rady ds. Młodzieży to zwieńczenie konsultacji społecznych z cyklu "Młodzi w Pałacu".

W skład Rady mają wejść przedstawiciele młodzieżowych rad, organizacji studenckich oraz organizacji klimatycznych.

W ramach Narodowej Rady Rozwoju (gremium konsultacyjno-doradczym przy prezydencie) działają już Rady do spraw: społecznych, ochrony zdrowia, rolnictwa i obszarów wiejskich, samorządu terytorialnego oraz środowiska, energii i zasobów naturalnych.