Komisja Europejska napisała w oświadczeniu, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym "budzi poważne obawy w związku z prymatem prawa unijnego i autorytetem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE

Komisja Europejska "podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego w UE:

- prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi

- wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych.

Komisja zapowiada, że orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego zostanie szczegółowo przeanalizowane.

"Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii" - czytamy w oświadczeniu.

KE przypomina, że prawa i wartości są wspólne dla krajów członkowskich Unii, a prawa Europejczyków z nich wynikające muszą być chronione bez względu na to, w którym z krajów członkowskich mieszkają.

"Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie to nadal zapewniać". - tymi słowami KE kończy swoje oświadczenie.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ