11:53
30.09.2021

NIK kieruje wniosek do TK ws. Funduszu Sprawiedliwości

Prezes NIK wnioskuje o sprawdzenie zgodności rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwości z konstytucją


11:52
30.09.2021

W wyniku kontroli NIK złożyła pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

11:51
30.09.2021

O wynikach kontroli poinformowani zostali premier, wicepremier Kaczyński i szef CBA

- Pan premier Mateusz Morawiecki oraz szef CBA poinformowali NIK o podjęciu działań w celu wyjaśnienia okoliczności stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości.

11:49
30.09.2021

NIK: Minister sprawiedliwości odmówił realizacji 7 z 18 skierowanych do niego wniosków pokontrolnych

11:49
30.09.2021

Pełna lista wniosków z kontroli znajdzie się na stronie NIK.

11:47
30.09.2021

NIK zwraca się do ministra sprawiedliwości o zmiany w rozporządzeniu o Funduszu Sprawiedliwości

Chodzi m.in. o ograniczenie uznaniowego podziału środków z Funduszu.

11:45
30.09.2021

NIK chce, aby Fundusz Sprawiedliwości był wykorzystywany do głównego celu, dla jakiego go powołano

- W ocenie izby bez realizacji tego postulatu niemożliwe będzie ograniczenie skali marnotrawienia środków publicznych - mówi Sordyl.

11:44
30.09.2021

NIK przedstawia wnioski z kontroli

Wicedyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasz Sordyl mówi o 70 wnioskach pokontrolnych, w tym 18 skierowanych do ministra sprawiedliwości.

11:41
30.09.2021

NIK: Minister sprawiedliwości akceptował konflikty interesów

Według NIK wynikało to ze "słabości kadrowej ministerstwa", która to jednak okoliczność "była zawiniona przez ministra sprawiedliwości".

11:40
30.09.2021

NIK: Minister sprawiedliwości nie wiedział o nieprawidłowościach

NIK zarzuca ministrowi, że nie wdrożył mechanizmu kontroli beneficjentów Funduszu.

11:32
30.09.2021

NIK: Mechanizmy korupcjogenne zidentyfikowane we wszystkich obszarach funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości

Jako przykład podane są przykłady działania stowarzyszenia "Hojne Serce" i fundacja "Lex Nostra".

11:21
30.09.2021

NIK: Fundusz Sprawiedliwości przekazał milion zł na projekt, który nie został zrealizowany

Słyszymy, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał dotację z Funduszu Sprawiedliwości na opracowanie modelu komunikacji strategicznej, który miał przeciwdziałać szkalowaniu Rzeczypospolitej Polskiej. - Model nie powstał, wytworzono 24 dzieła, które nie były powiązane z tematyką projektu, ani ze sobą wzajemnie - mówił koordynator kontroli, który dodał, że na teksty takie jak "Instytucja sędziów pokoju w instytucjach prawnych" czy "Małżeństwo jako trwały związek mężczyzny i kobiety, analiza wybranych zagadnień" przeznaczono milion złotych.

11:18
30.09.2021

900 tys. zł za spot promujący instytucję małżeństwa

Słyszymy, że dysponent Funduszu przyznał 1,5 mln zł Fundacji Mamy i Taty na promowanie instytucji małżeństwa. Spot wyjaśniający dlaczego warto spędzać życie razem kosztował 900 tys. zł.

11:16
30.09.2021

NIK uznał za niecelowe i niegospodarne umowy warte 63 mln zł

Chodzi o 13 umów, na podstawie których - jak słyszymy - finansowano np. edukację menadżerską wybranych grup pracowników - uczestnicy kursów mieli się uczyć jak pozycjonować produkty w internecie.

11:13
30.09.2021

Koordynator kontroli mówi o arbitralności przyznawania pomocy z Funduszu

Niezależnie w jakim trybie były przydzielane środki z wymiaru sprawiedliwości, w każdym przypadku była to arbitralna decyzja ministra sprawiedliwości - słyszymy.

11:11
30.09.2021

Ponad 60 proc. środków z Funduszu przeznaczono na zadania inne niż pomoc ofiarom przestępstw

34 proc. środków trafiło na taką pomoc, 4 proc. trafiło na pomoc postpenitencjarną.

11:10
30.09.2021

Koordynator kontroli mówi, że Fundusz stracił charakter funduszu celowego

Słyszymy, że z Funduszu Sprawiedliwości można finansować wszystkie kategorie zadań. W efekcie dublowane były wydatki czynione przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra zdrowia czy ministra edukacji.

11:09
30.09.2021

Informacja o wynikach kontroli ma liczyć 130 stron

Koordynator kontroli ma przedstawić szczegółowe wyniki kontroli.

11:08
30.09.2021

NIK negatywnie oceniła działania ministra sprawiedliwości

Między innymi w zakresie wykorzystania środkami publicznymi, którymi minister sprawiedliwości dysponował.

- Działania ministra sprawiedliwości skutkowały niegospodarnym i niecelowym wydatkowaniem środków publicznych - mówi dyrektor Jędrzejczyk.

11:08
30.09.2021

Co objęto kontrolą?

36 umów o łącznej wartości 136 mln zł, kontrolą objęto ministra sprawiedliwości i 130 podmiotów.

11:07
30.09.2021

Jędrzejczyk mówi o nieprawidłowościach w czasie wcześniejszych kontroli

- W okresie kontroli koszty funduszu przekraczały 900 mln zł, a dotacje udzielone z funduszu to ponad 680 mln zł - mówi Jędrzejczyk.

11:04
30.09.2021

Głos zabiera dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Michał Jędrzejczyk

To on ma przedstawić wyniki kontroli.

10:52
30.09.2021

Banaś blisko dwa miesiące temu skierował do premiera raport dotyczący Funduszu

10:50
30.09.2021

Wnioski z kontroli mają być negatywne

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli już pod koniec lipca przegłosowało przyjęcie negatywnego we wnioskach raportu dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Zbigniewowi Ziobrze. „Rz" wówczas ujawniła, że minister w całości odrzucił wystąpienie pokontrolne, a Izbie zarzucił niekompetencję i błędy (od głosu wstrzymali się zastępcy Banasia – Małgorzata Motylow i Tadeusz Dziuba).

Czytaj więcej

Kontrola w Funduszu Sprawiedliwości. As w rękawie Mariana Banasia
10:50
30.09.2021

NIK przedstawi dziś wyniki kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości