Dotacje te obie organizacje otrzymały w ramach programu Fundusz Patriotyczny, prowadzonego przez Instytut. Sam Instytut został powołany przez ministra Piotra Glińskiego w lutym 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie można było składać do 24 kwietnia, wyniki opublikowano w czerwcu na stronie Funduszu Patriotycznego.

Dofinansowanie przyznawano w ramach Priorytetu I - "finansowanie zadań projektowych, będących działaniami zgodnymi z celami Funduszu, mających na celu ułatwienie dostępu do kultury" oraz Priorytetu II - "finansowanie lub dofinansowanie działań mające na celu wzmocnienie instytucjonalne Beneficjenta w tym zadania infrastrukturalne".

W ramach Priorytetu II dwa najwyższe dofinansowania otrzymały dwa stowarzyszenia związane z Robertem Bąkiewiczem - prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i inicjatorem powstania Straży Narodowej.

Czytaj więcej

Prezes Marszu Niepodległości: Przystępujemy do wojny

Stowarzyszenie Marsz Narodowy otrzymało kwotę, o jaką wnioskowało: 1,3 mln, Straż Narodowa - 1,7  mln zł.

Wnioski obydwu skontrolowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Joński i Michał Szczerba.

Stowarzyszenie Marsz Narodowy wnioskowało o 1,3 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup i wykonanie mobilnego studia telewizyjnego, telebimów, oprogramowania, serwerów czy ulicznego systemu nagłaśniającego. Wnioskodawcy argumentowali, że choć Stowarzyszenie "jest głównie kojarzone z obchodami 11 listopada, zajmuje się również szeroką działalnością patriotyczną i edukacyjną" i chcą każdemu chętnemu umożliwić osobisty udział w uroczystościach lub obejrzenie transmisji.

Stowarzyszenie Straż Narodowa także otrzymało wnioskowaną kwotę - 1,7 mln zł, z przeznaczeniem na zakup siedziby, środków transportu i specjalistycznego sprzętu "do ochraniania zgromadzeń publicznych i udzielania pierwszej pomocy". We wniosku uzasadniającym tę kwotę napisano, że Straż Narodowa planuje "ochronę w pierwszej kolejności wydarzeń o charakterze patriotycznym, religijnym oraz obrońców życia, ponieważ to one są najbardziej narażone na ataki i prowokacje ze strony lewicowych aktywistów".

Pieniądze trafiły już na konta obu stowarzyszeń.