W czwartek w Senacie rozpoczęła się debata nad nowelizacją ustawy medialnej.

Obrady wznowiono po godz. 16:45 po przerwie, podczas której obradowały połączone senackie komisje kultury, ustawodawcza oraz praw człowieka. Jak przekazała senator Barbara Zdrojewska (KO), zgłoszono trzy wnioski, w tym o odrzucenie ustawy w całości, który został przegłosowany.

53 senatorów

było za odrzuceniem „lex TVN”

- „Za” 22, „przeciw” 16, wstrzymało się zero osób, tak że tym stosunkiem głosów komisje podtrzymały swój wniosek o odrzucenie ustawy w całości - powiedziała.

Senat podjął decyzję

Następnie prowadzący obrady marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO) zarządził głosowanie nad wnioskiem połączonych komisji o odrzucenie ustawy.

W głosowaniu wzięło udział 93 senatorów. Za odrzuceniem ustawy głosowały 53 osoby, przeciw było 37, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej

Senat: Komisje za odrzuceniem ustawy medialnej w całości

Debata o „lex TVN” w Senacie

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przed dzisiejszymi obradami szef senackiego klubu PiS Marek Martynowski stwierdził, że prezydent Andrzej Duda, który w zawoalowany sposób mówił o możliwości zawetowania ustawy, ma ułatwione zadanie. - To, co wyszło z Sejmu, jest niekonstytucyjne - powiedział senator.

W czasie czwartkowej debaty w Senacie wicemarszałek Michał Kamiński wyraził nadzieję że „lex TVN” zostanie „wyrzucona do kosza”. Mówił, że od 2015 r. w Polsce „toczona jest wojna hybrydowa z naszą wolnością”, a obóz rządzący „podnosi rękę na wolność słowa”.

Czytaj więcej

Paweł Kukiz
Kukiz: Przez jedną durną reasumpcję mam marnować 8 lat życia?

Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) przekonywał, że nowelizacji ustawy medialnej „nie da się poprawić”. Ocenił, że jedyną prawidłową decyzją będzie odrzucenie ustawy w całości. - Ten projekt jest nie do obrony - mówił.

Nowelizację krytykował także Bogdan Klich (KO), który stwierdził, że ustawa podważa „dorobek Solidarności” oraz konstytucję.

Senator PiS Jan Maria Jackowski zapowiedział, że będzie głosował w zgodzie z własnym sumieniem za odrzuceniem nowelizacji.

Ta ustawa jest tak kompromitująca, że dziś nikt nie ma odwagi jej bronić.

senator Krzysztof Kwiatkowski

Kontrowersje wokół ustawy

Czwartkowe obrady izby wyższej rozpoczęły się od sprawozdania senackich komisji Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej. Sprawozdanie przedstawiła senator Barbara Zdrojewska. Wyliczyła wady ustawy, wskazane przez senackie biuro legislacyjne oraz ekspertów. Przytaczając te opinie mówiła, że nowelizacja narusza wiele przepisów konstytucji, a także umów międzynarodowych, w tym traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA. Za niezgodne z konstytucją uznane zostały przepisy dotyczące sposobu powoływania członków KRRiT, dodane podczas sejmowych prac nad projektem.

Ustawa - z dwiema poprawkami - została przyjęta 11 sierpnia przez Sejm.

Zakłada, że właścicielem firmy medialnej w Polsce może być jedynie firma polska lub taka, która ma siedzibę w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj więcej

"Lex TVN": Prezydent zawetuje nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji

Przedstawiając sprawozdanie senackich komisji senator Zdrojewska zwróciła uwagę, że nowelizacja dotyka podmiotu TVN Grupa Discovery, który od lutego ubiegłego roku stara się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24.

Ustawa wzbudziła sprzeciw Stanów Zjednoczonych, które podkreślały, że jej uchwalenie znacząco wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie i obecność biznesu USA w kraju. Opozycja zwracała uwagę, że nowelizacja nie tylko jest niezgodna z umową handlowa zawartą ze Stanami, co naraziłoby kraj na konieczność wypłaty ogromnego odszkodowania, ale z premedytacją uderza w media krytyczne wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Paweł Kukiz zapewniał, że zgłoszona przez niego poprawka wykluczy mozliwość zakupu TVN przez spółki
Znaleźli lukę w lex TVN. Może trafić w ręce Skarbu Państwa

W oczekiwaniu na przyznanie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Discovery wystąpiła o przyznanie jej z Holandii. Zgodę otrzymała.

Kilka dni temu przewodniczący KRRiT wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu „TVN24” na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Ta decyzja umożliwia ciągłość nadawania stacji TVN24 - również po dniu 26 września, gdy upływa termin na przyznanie stacji koncesji, na co TVN czeka od półtora roku, i niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań.