W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN), która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o reasumpcji głosowania. Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Parlamentarzyści zagłosowali razem z PiS-em, co pozwoliło na wznowienie obrad. Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do pomyłki.

Marszałek Sejmu  stwierdziła, zarządzając powtórne głosowanie, że zasięgnęła opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu. Nie opublikowała jednak tych opinii ani nie wskazała nazwisk jej autorów. Domaga się tego m.in. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w trybie dostępu do informacji publicznej.

Szymon Hołownia we wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że „marszałek Elżbieta Witek rażąco przekroczyła swoje uprawnienia, gdy 11 sierpnia przyjęła pozbawiony podstaw prawnych wniosek o reasumpcję głosowania nr 16 w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu do dnia 2 września 2021 i dopuściła do ponownego głosowania w tej sprawie”. Jego zdaniem „działanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa tzw. nadużycia władzy określonego w art. 231 paragraf 1 Kodeksu karnego, które przewiduje, że funkcjonariusz publiczny który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

„Polska 2050 złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” - zapowiedział lider Polski 2050, zaznaczając, że „dopiero odzyskanie przez prokuraturę niezależności daje jakąkolwiek nadzieję na to, że okoliczności czynu, którego dopuściła się Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zostaną obiektywnie przeanalizowane”. Dodał, że jego ugrupowanie wkrótce przedstawi projekt „niezbędnych zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania prokuratury w Polsce, w ramach szerokiej propozycji programowej #WiemyJak”. „Zrobimy wszystko, aby przestępstwo popełnione przez Marszałek Witek nie uległo przedawnieniu” - napisał.

„Dodatkowo Polska 2050 podziela opinie wielu specjalistów, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, indywidualnie i działając wspólnie, nie rozpatrując przez wiele miesięcy wniosku TVN24 o przedłużenie już udzielonej koncesji dopuszczają się przestępstwa urzędniczego z tego samego art. 231 paragraf 1 k.k.” - dodał Hołownia. Według niego członkowie KRRiT „naruszają także obowiązujące przepisy Konstytucji i ustaw w sposób, który skutkować powinien także odpowiedzialnością konstytucyjną przed Trybunałem Stanu”. „W związku z tym posłowie Polski 2050 będą składać – miejmy nadzieję, że wraz z wieloma posłami opozycji – wniosek o postawienie członków KRRiTV przed Trybunałem Stanu” - zakończył swój wpis były kandydat na prezydenta.

W czwartek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie głosowała w sprawie koncesji dla TVN24. Odbyły się dwa głosowania w tej sprawie, nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia.

Koncesja dla TVN24 obowiązuje do 26 września br. Nadawca wystąpił o jej przedłużenie już w lutym zeszłego roku.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM