"W siedzibie poznańskiej dyrekcji odbyło się uroczyste mianowanie nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica przekazał akt powołania dyrektorowi Andrzejowi Koniecznemu" - podały służby prasowe RDLP w Poznaniu.

W pierwszej połowie kwietnia Andrzej Konieczny został odwołany ze stanowiska dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Konieczny pracował w Lasach Państwowych od 1996 r. W styczniu 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych przez ówczesnego ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. Konieczny zasiadał w rządzie, był wiceministrem środowiska.

Pod koniec marca Onet pisał, że Andrzej Konieczny za 9,4 tys. zł kupił od Lasów Państwowych warty niemal 190 tys. zł dom na Podlasiu. Według portalu, transakcja między Koniecznym a Nadleśnictwem Pomorze miała miejsce w listopadzie 2019 r., a dyrektor miał skorzystać z 95-proc. bonifikaty przysługującej pracownikom lasów. "Konieczny skorzystał z ulgi, mimo że należy się ona tym leśnikom, którzy pracują w danym nadleśnictwie i użytkują lokale służbowe. Według naszych informacji Konieczny miał co prawda meldunek, ale nie mieszkał na terenie nadleśnictwa" - pisał Onet.

W odpowiedzi na medialne publikacje Lasy Państwowe oświadczyły, że od roku 1997 sprzedają "zbędne lokale mieszkalne zgodnie z zapisami znowelizowanej wówczas Ustawy o lasach".

"Obecni i byli pracownicy, mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w LP, posiadają pierwszeństwo w nabyciu lokali, w których mieszkają i których są najemcami. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6 proc. za każdy rok zatrudnienia w LP i o 3 proc. za każdy rok najmu tego lokalu, przy czym obniżenie nie może wynieść więcej niż 95 proc. Zniżka dotyczy wszystkich pracowników LP spełniających ww. kryteria, bez wyjątku" - brzmiał komunikat.

Lasy Państwowe dodały, że Konieczny nie wnioskował o wykup użytkowanego przez siebie lokalu, "to nadleśnictwo poinformowało go o zamiarze jego sprzedaży i zawiadomiło o przysługującym mu jako najemcy prawie pierwokupu".

Andrzej Konieczny jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 r. otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W stuletniej historii RDLP w Poznaniu jest 19 z kolei dyrektorem - podały Lasy Państwowe.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ