W badaniu ankietowani oceniali: Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Borysa Budkę, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołownię, Jarosława Kaczyńskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska.

Uczestnicy badania dawali każdemu politykowi ocenę od 1 do 7. Jedynka oznaczała, ze polityka jest inteligentny, a 7 - nieinteligentny.

Średnia ocen Szymona Hołowni, najwyżej ocenionemu w sondażu, wyniosła 2,9. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 3.0.

Trzeci w badaniu był Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej uzyskał wynik 3,1. Na kolejnych miejscach znaleźli się Robert Biedroń, Władysław Kosiniak Kamysz, Borys Budka, Krzysztof Bosak i Włodzimierz Czarzasty.

Ostatniej miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremierowi najwięcej ankietowanych przyznało oceny od 5 do 7 - 37 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 9 - 14 lipca.