Brak wdrożenia porozumienia powoduje dalsze trudności, zarówno dla Albańczyków, jak i Serbów mieszkających w Kosowie, mówi raport opublikowany przez BIRN (Balkan Investigative Reporting Network) a przygotowany m.in przez Internews Kosowo oraz Centrum Kultury Demokratycznej z północnej Mitrovicy.

Raport wskazuje również przyczyny opóźnienia reform, wymieniając w tym aspekcie przede wszystkim paraliżowanie prac parlamentu Kosowa przez opozycję. Z kolei największe zaległości w reformowaniu instytucji państwowych dotyczą wymiaru sprawiedliwości oraz dyplomacji obu państw.