Odpowiedzi "Tak, na pewno wezmę w nich (wyborach) udział" udzieliło 57,5 proc. respondentów.

Z kolei 19,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak, raczej wezmę w nich udział".

Tylko 3,5 proc. respondentów zadeklarowało, że na pewno nie weźmie udziału w wyborach.

"Raczej nie weźmie udziału w wyborach" 7,1 proc. ankietowanych.

12,4 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie udziału w wyborach.

W wyborach parlamentarnych z 2015 roku frekwencja wyniosła 50,92 proc. Po 1989 roku frekwencja w wyborach parlamentarnych do parlamentu nigdy nie przekroczyła w Polsce 70 proc. - najwyższa była w wyborach z 4 czerwca 1989, gdy wyniosła 62,70 proc.

- Kobiety (59%) nieco częściej niż mężczyźni (56%) deklarują, że na pewno wezmą udział w wyborach. Odsetek osób, które na pewno zagłosują rośnie wraz z wiekiem (44% wśród osób do 24 roku życia, 67% wśród badanych starszych niż 50 lat) oraz osiągniętym poziomem wykształcenia (45% - pośród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, 59% z wykształceniem wyższym). Osób oświadczających, że na pewno zagłosują znajduje się najwięcej pośród zarabiających powyżej 5000 zł miesięcznie (65%) oraz wśród mieszkańców miast wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców (68%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.