Prawo do rozliczenia z dzieckiem, dającego podatkowe korzyści, przysługuje samotnie go wychowującym pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwódkom i rozwodnikom. Skarbówka surowo interpretuje tę zasadę.

Spójrzmy na sprawę rozpatrywaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kobieta wychowuje trójkę dzieci. Mąż wyprowadził się w czerwcu 2016 r. Po kilku miesiącach zaczęła się sprawa rozwodowa. Dopiero w grudniu 2017 r. został orzeczony rozwód. Wyrok uprawomocnił się po trzech tygodniach, dokładnie 8 stycznia 2018 r.

Czytaj także: PIT: niełatwo o ulgę na pełnoletnie dziecko

Matka chciała się rozliczyć razem z dziećmi za zeszły rok. Twierdzi, że sama je wychowuje, ojciec bowiem mieszka oddzielnie i widuje się z nimi tylko co drugi weekend. Ciężar organizowania codziennego życia rodzinnego, domowego i szkolnego dzieci spoczywa na matce. Ojciec się nie angażuje, nie pomaga w opiece czy w sprawach edukacyjnych, nie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Fiskus podkreślił, że osobami samotnie wychowującymi dziecko są przede wszystkim ci rodzice, którzy pozostają w stanie wolnym. Dotyczy to zarówno osób, które nigdy nie zawierały związku małżeńskiego, jak i rozwiedzionych.

Status osoby rozwiedzionej nabywa się jednak dopiero poprzez prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Uzyskanie jedynie nieprawomocnego wyroku o rozwodzie nie pozwala na uznanie rodzica za samotnie wychowującego dziecko.

Oznacza to, że kobieta nie mogła skorzystać w zeszłym roku z preferencyjnego rozliczenia. Nie posiadała bowiem prawomocnie orzeczonego rozwodu. Nabycie statusu osoby samotnie wychowującej dziecko nastąpiło dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego, czyli w styczniu 2018 r. Dopiero wtedy można uznać, że kobieta spełnia warunki preferencyjnego rozliczenia.

Czytaj także: Kiedy mężatka może rozliczyć PIT razem z dzieckiem

Skarbówka podkreśliła też, że przepis o rozliczeniu z dzieckiem stanowi odstępstwo od generalnej zasady indywidualnego opodatkowania. Możliwość jego zastosowania obwarowana jest wieloma warunkami. Należy je interpretować ściśle, co oznacza, że nie można dokonywać w tej sprawie wykładni rozszerzającej.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

sygnatura akt: 0114-KDIP3-.4011. 399.2018.1.MS2