Korzystna zmiana dla tych, którzy nie chcą płacić PIT od dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania. Od nowego roku będą mieli więcej czasu na inwestycję dającą prawo do podatkowego zwolnienia.

Generalna zasada jest taka: sprzedawca nieruchomości musi wyliczyć dochód i zapłacić od niego 19-proc. podatek (chyba że zbywa ją po pięciu latach od nabycia). Ale tym, którzy zainwestują środki z transakcji we własne cele mieszkaniowe, przysługuje ulga. Nie muszą płacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu, jeśli pieniądze przeznaczą na zakup nowego. Prawo do zwolnienia dają też m.in. budowa domu, nabycie gruntu, remont, spłata kredytu mieszkaniowego.

Na te wszystkie wydatki mamy teraz dwa lata (liczone od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż starej nieruchomości). Od Nowego Roku będą trzy.

Przykład:

Pan Kowalski chce sprzedać w pierwszych miesiącach przyszłego roku czteroletnie mieszkanie. Pieniądze zamierza wydać na budowę domu. Na inwestycję ma czas do końca 2022 r.

Ale uwaga: nowe przepisy zakładają, że w ciągu trzech lat powinno dojść do nabycia prawa własności nieruchomości. Uderzy to przykładowo w tych, którzy w terminie wpłacili pieniądze deweloperowi, jednak ostateczny akt notarialny podpisali później.

Kolejna zmiana: poszerzenie katalogu wydatków na cele mieszkaniowe. Znajdą się w nim także koszty remontu i przebudowy lokalu poniesione jeszcze przed nabyciem jego własności (tu także jest warunek, że podatnik musi zostać właścicielem lokalu w trzy lata).

– Niestety, w nowelizacji nie doprecyzowano pojęcia własnych celów mieszkaniowych. W nowy rok wchodzimy więc ze starymi dylematami. Przykładowo, czy nabyty lokal można wynająć do czasu, w którym sami w nim zamieszkamy. A także czy na własne cele mieszkaniowe możemy kupić więcej niż jedną nieruchomość – mówi Katarzyna Tomala, doradca podatkowy w kancelarii Meritum.

Ekspertka zwraca także uwagę na korzystne zmiany dla tych, którzy dostali mieszkanie lub dom w spadku. Przykładowo, licząc dochód, uwzględnią wydatki na nabycie lub wytworzenie nieruchomości przez spadkodawcę. Kosztem spadkobiercy będą też długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Szerzej o tym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 2października.

Podstawa prawna: ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU z 19 listopada, poz. 2159.