Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy skorzystali z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Skarbówka wyjaśnia, że nie mogą sprzedać spadkowego lokalu przez pięć lat, żeby nie stracić ulgi i nie dopłacać podatku. Potwierdza jednak, że spadkobiercy nie stracą ulgi, jeśli przed upływem pięciu lat nabędą nowe mieszkanie. To oznacza, że mogą mieć jednocześnie dwa lokale.

Przypomnijmy, że ulga mieszkaniowa to ratunek dla tych, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny (dzieci, rodzice i rodzeństwo). Ci, którzy odziedziczą lokal w spadku po dalszych krewnych, także unikną daniny, jeśli spełnią ustawowe warunki.

Czytaj także:

Ulga mieszkaniowa: trudniej o ulgę w czasie epidemii koronawirusa

Kluczowy termin

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który wspólnie z żoną nabył mieszkanie w spadku po ciotce. Oboje należą do tzw. II grupy podatkowej. Nie zapłacili daniny, gdyż skorzystali z ulgi. Zeznanie SD-3 złożyli w sierpniu 2016 r., więc pięcioletni termin upłynie w sierpniu 2021 r. Mężczyzna zapytał, czy straci ulgę i będzie musiał dopłacić podatek, jeśli matka podaruje mu teraz inne mieszkanie. Zapytał też co w przypadku, gdy podaruje należącą do niego połowę lokalu swojej żonie.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy spadkowej, zwolnione z podatku jest nabycie w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do

II grupy podatkowej własności lokalu mieszkalnego do 110 mkw. Spadkobiercy nie mogą być właścicielami ani najemcami innego budynku lub lokalu mieszkalnego. Muszą być zameldowani w nabytej nieruchomości na pobyt stały i nie mogą jej zbyć przez pięć lat od dnia złożenia zeznania podatkowego SD-3.

Dyrektor KIS zaznaczył, że przepisy zakazują zbycia lokalu przez pięć lat. Każda czynność prawna, której przedmiotem jest przeniesienie prawa własności odziedziczonej nieruchomości przed upływem tego terminu, prowadzi do utraty ulgi. Wyjątkiem jest m.in. darowizna na rzecz innego ze spadkobierców, w tym przypadku żony podatnika.

Co ważne, podatnik nie straci ulgi, jeśli matka podaruje mu inne mieszkanie przed sierpniem 2021 r. Dyrektor KIS wyjaśnił, że spadkobierca nie może być właścicielem ani najemcą innej nieruchomości mieszkalnej w chwili nabycia spadku.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Możliwa inna darowizna

„Z przepisów nie wynika jednak, aby nabycie w okresie pięciu lat innego lokalu mieszkalnego w drodze darowizny powodowało utratę prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn" – wyjaśnił dyrektor KIS.

To oznacza, że dla utrzymania preferencji nie ma znaczenia późniejsze nabycie innego lokalu mieszkalnego w drodze darowizny. Sytuacja ta nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn po stronie wnioskodawcy.

Numer interpretacji:

0111-KDIB2-.3.4015.73. 2020.1.BD,

0111-KDIB2-3.4015.74. 2020. 1.BD

Grzegorz Grochowina starszy menedżer w KPMG w Polsce

Interpretacja rozstrzyga kwestię spełnienia warunków ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn na korzyść podatników. Spadkobiercy nie mogą co do zasady zbyć lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat. Muszą w tym czasie w nim mieszkać. Wyjątkiem jest jednak zbycie takiej nieruchomości na rzecz innego spadkobiercy lub uzasadniona konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, np. trudne warunki materialne i zakup mniejszego lokalu z niższym czynszem. Co istotne, podatnik nie może być właścicielem ani najemcą innej nieruchomości mieszkalnej w momencie otrzymania spadku. Dyrektor KIS jednoznacznie określił natomiast, że kwestia nabycia innego lokalu w późniejszym terminie, ale przed upływem pięciu lat, nie ma znaczenia w tym przypadku i tym samym podatnik zachowuje prawo do ulgi.