Ulga na walkę smogiem w PIT 2023. Fiskus zmienia zdanie

W zeznaniu rocznym można odliczyć od dochodu wydatki na ekologiczne ogrzewanie domu. Dzięki temu sporo zaoszczędzimy na podatku. Przepisy w sprawie ulgi termomodernizacyjnej w 2023 r. się nie zmieniły, ewoluują jednak poglądy fiskusa.

Publikacja: 07.03.2024 03:00

Ulga na walkę smogiem w PIT 2023. Fiskus zmienia zdanie

Foto: Adobe Stock

Co zrobić, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek za 2023 r? Jeden ze sposobów to ulga termomodernizacyjna, zwana też ekologiczną albo na walkę ze smogiem. Obowiązuje już szósty rok i choć przepisy są generalnie takie same, ciągle budzą wątpliwości. Ma je także skarbówka, która w zeszłym roku zmieniła poglądy w kilku sprawach.

Zacznijmy od tego, że wydatki na ekologiczne ocieplenie domu odliczamy od dochodu. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania i wychodzi niższy podatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Z ulgi skorzystają zarówno rozliczający się według skali, jak i liniowcy oraz ryczałtowcy.

Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2023r. może dać prawie 17 tys. zwrotu podatku

Załóżmy, że przedsiębiorca rozliczający się liniowym PIT w 2023 r. wydał 60 tys. zł na ekologiczne ogrzewanie. Od dochodu może odliczyć 53 tys. zł, dzięki temu zapłaci o 10 070 zł mniej podatku. Jeszcze więcej może zaoszczędzić podatnik, który rozlicza się według skali i jest w drugim przedziale. Jeśli wykorzysta cały limit ulgi, pomniejszy podatek o 16 960 zł (może też spaść do pierwszego przedziału, wtedy kalkulacja się zmieni).

Każdy ma swój własny limit odliczenia. Oznacza to, że jeśli ekologiczną inwestycję przeprowadza kilka osób ulga może być kilkukrotnie wyższa. Przykładowo, małżonkowie odpiszą od dochodu w sumie 106 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że ulga przysługuje tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi domu. Nie skorzystają z niej inne osoby, nawet jeśli w nim mieszkają.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

Ulga termomodernizacyjna nie jest wpisana w Twój e-PIT

Wydatki na termomodernizację wykazuje się w deklaracji składanej za rok, w którym zostały poniesione (liczy się data wystawienia faktury). Ulgi nie znajdziemy jednak w zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę w usłudze Twój e-PIT. Musimy ją wpisać sami.

Jakie wydatki można odliczyć? Na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przykładowo ulepszenie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania albo zamianę źródeł energii na odnawialne. Fiskus potwierdza w interpretacjach, że odpisać można nie tylko wydatki na klasyczne ekologiczne inwestycje, jak kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. Ulga jest też na wymianę dachu, okien, drzwi czy zabudowę tarasu. Pod warunkiem, że modernizacja ma jakiś element ekologiczny, np. spowoduje ograniczenie strat ciepła.

Fiskus zmienia zdanie w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

Pamiętajmy jednak, że odliczymy tylko wydatki na zakupy wymienione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. I choć samo rozporządzenie niewiele się zmieniło, ewoluują poglądy fiskusa. W zeszłym roku niemiła niespodzianka spotkała tych, którzy zainwestowali w klimatyzator z funkcją ogrzewania. Kiedyś skarbówka zgadzała się na jego odliczenie, w 2023 r. zmieniła jednak zdanie. Teraz twierdzi, że „wydatków poniesionych na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne” (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.102.2023.HTCE). Jeśli więc nie chcemy ryzykować sporu z fiskusem, lepiej klimatyzatora nie odliczać.

Skarbówka zmieniła też stanowisko w innej sprawie – ulgi dla inwestora, który w momencie składania zeznania nie jest już właścicielem modernizowanego domu. Fiskus kiedyś się zgadzał na odliczenie. Teraz wskazuje, że prawo do ulgi ma tylko ten, kto posiada status właściciela w momencie dokonywania odliczenia, tj. składania zeznania (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.81.2023.CNRU).

Oprócz kija jest jednak też marchewka. Otóż skarbówka w 2023 r. zmieniła poglądy w sprawie wydatków poniesionych przed formalnym zakończeniem budowy - tym razem na korzyść podatników. Wcześniej twierdziła, że na takie wydatki ulga nie przysługuje (nawet jeśli dom był już użytkowany przez właściciela). Dla fiskusa najważniejsze były formalne przesłanki określone w przepisach prawa budowlanego. Od zeszłego roku urzędnicy uważają jednak, że brak oficjalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza jego istnienia (w rozumieniu prawa budowlanego). I potwierdzają, że przedstawienie dowodów, z których wynika, iż budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, pozwala na korzystanie z ulgi (np. interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.79.2023.EILK).

Czytaj więcej

Dobra wiadomość ws. rozliczenia PIT dla zarabiających na zleceniach
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego