Ścigany przez dwa państwa nie zatrzyma egzekucji w Polsce

Wniosek o wznowienie postępowania, którego efektem było nałożenie podatku, rozpatruje niemiecki sąd, ale to nie jest podstawą do zawieszenia jego egzekucji przez polskich urzędników.

Publikacja: 17.01.2024 06:00

Ścigany przez dwa państwa nie zatrzyma egzekucji w Polsce

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dłużnika, który domagał się od fiskusa zawieszenia wszczętej przeciwko niemu egzekucji.

Mężczyzna miał problem nie tylko z polską skarbówką, bo ta zaczęła go windykować z inicjatywy niemieckich władz. To jej urzędnicy wystawili tytuły wykonawcze na kary, które miały związek ze sprawą skazania za szmuglowanie tytoniu.

Gdy polska administracja wszczęła egzekucję zasądzonych należności, dłużnik wystąpił o jej zawieszenie. Tłumaczył, że czyni starania, aby wznowić postępowanie przed niemieckim sądem karnym, więc wystąpił do tamtejszego fiskusa o zawieszenie egzekucji.

Polski organ egzekucyjny najpierw zapytał zagranicznego wierzyciela, czy zawiesi postępowanie. A gdy dostał odpowiedź negatywną, sam też odmówił jej zawieszenia.

Nie pomogły protesty dłużnika. Polscy urzędnicy wyjaśnili, że art. 56 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie pozostawia do uznania kwestii zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel poinformowany o okolicznościach sprawy wniósł o kontynuowanie postępowania egzekucyjnego. A organ jest tym wnioskiem związany.

Mężczyzna postanowił poskarżyć się do sądu administracyjnego. Podkreślił, że w niemieckim sądzie karnym rozpatrywany jest wniosek o wznowienie postępowania karnego, którego efektem było nałożenie na niego podatku.

Czytaj więcej

Praca za granicą nie uwolni od podatku w Polsce

Zdaniem skarżącej odesłanie do odpowiedniego stosowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego pozwala na zawieszenie egzekucji. A to dlatego, że wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd. Jak zauważył skarżący organ administracji, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech – na zasadzie uznania wzajemnych orzeczeń – związany jest prawomocnym wyrokiem karnym skazującym.

Tymczasem w Niemczech trwa postępowanie o wznowienie postępowania karnego. W związku z tym w ocenie skarżącego do czasu jego zakończenia postępowanie egzekucyjne w Polsce powinno zostać zawieszone.

Taka argumentacja nie przekonała jednak ani Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ani sądu kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego zostały enumeratywnie wymienione w art. 56 § 1 ustawy. A w jego ocenie rozpatrywanie przez niemiecki sąd wniosku o wznowienie postępowania karnego, którego efektem było nałożenie podatku na skarżącego, nie może prowadzić do zawieszenia egzekucji na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Sąd podkreślił, że przepisy k.p.a. na gruncie postępowania egzekucyjnego mogą być stosowane jedynie uzupełniająco, gdy regulacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji okaże się niekompletna.

Tymczasem ta zawiera samodzielne, charakterystyczne przesłanki zawieszenia. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 3633/21

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego