Altankę oraz działkowe nasadzenia (drzewa, rośliny), które wcześniej należały do zmarłego członka rodziny, trzeba wpisać w zgłoszeniu SD-Z2 – wskazuje Krajowa Informacja Skarbowa. Dzięki temu unikniemy podatku.

Chodzi o ulgę dla najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa). Przysługuje, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, małżonkowi, zstępnym (dzieci, wnuki), wstępnym (rodzice, dziadkowie), pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze. Są zwolnieni z podatku, jeśli zgłoszą spadek (na formularzu SD-Z2) w urzędzie skarbowym. Nie trzeba tego robić, gdy jego wartość (po zsumowaniu z nabytym w ciągu pięciu lat majątkiem) nie przekracza 10 434 zł (przed 13 października 2022 r. było to 9637 zł).

Czytaj więcej

Większe ulgi dla spadków i darowizn w rodzinie

W zgłoszeniu wpisujemy m.in. nieruchomości (dom, mieszkanie), rzeczy ruchome (samochód), środki pieniężne. Czy trzeba w nim wykazać także działkę na terenie rodzinnych ogródków działkowych? – Sama działka nie jest własnością działkowca, przysługuje mu tylko prawo do jej dzierżawy. To prawo nie jest dziedziczone. Przechodzi na najbliższych zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych. Spadkobiercy nie wpisują go więc do zgłoszenia SD-Z2 – tłumaczy Wojciech Jaciubek, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci.

– Prawa do dzierżawy nie wykazujemy w zgłoszeniu, gdyż nie wchodzi do masy spadkowej – potwierdza KIS.

Czy podobnie jest z tym, co znajduje się na działce: domkiem letniskowym, altanką, obiektami, urządzeniami i nasadzeniami, czyli drzewami i roślinami? Z ustawy o ROD wynika, że te rzeczy stanowią własność działkowca. Zdaniem KIS po jego śmierci spadkobiercy muszą wykazać je w zgłoszeniu SD-Z2.

W jakim terminie? W ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Czyli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. – Trzeba o tym pamiętać, przekroczenie terminu powoduje utratę zwolnienia – przestrzegają konsultanci z KIS.

Gdzie wpisać rzeczy znajdujące się na działce? Na trzeciej stronie zgłoszenia SD-Z2 w rubryce „Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia”. Może to być np. taki zapis: „domek letniskowy i nasadzenia na działce ROD”. Wpisujemy też wielkość nabywanego udziału i jego wartość, a także adres działki – wyjaśnia KIS.

Jak ustalić wartość? Najlepiej przejrzeć oferty transakcji dotyczących działek ROD w okolicy i na tej podstawie oszacować wartość dziedziczonych rzeczy – tłumaczy KIS.

Pewne wątpliwości co do stanowiska skarbówki w sprawie altanek i nasadzeń ma Wojciech Jaciubek.

– Wydaje się, że własność rzeczy na działce nie powinna wchodzić w skład spadku po zmarłym działkowcu. Do spadku może wejść jedynie roszczenie o wynagrodzenie za znajdujące się na działce naniesienia, przysługujące w stosunku do stowarzyszenia ogrodowego, gdy prawo do działki wygasło w związku ze śmiercią działkowca. Tylko w takiej sytuacji należałoby zgłosić skarbówce nabycie w drodze dziedziczenia – sugeruje Wojciech Jaciubek.

Czy to nie zbyt ryzykowne podejście?

– Generalna zasada zgłoszenia SD-Z2 jest taka: jeśli są wątpliwości, bezpieczniej wpisać więcej niż mniej. Można ją zastosować także w tej sprawie – podsumowuje mec. Jaciubek.

Czytaj więcej

Poinformuj skarbówkę o pieniądzach po zmarłym albo zapłacisz podatek