Polski Ład: Dzieci partnera nie dają ulgi 4 plus

Rodzina patchworkowa może mieć problem ze skorzystaniem z nowego zwolnienia z PIT. Tak wynika z wyjaśnień fiskusa.

Publikacja: 24.02.2022 16:49

Polski Ład: Dzieci partnera nie dają ulgi 4 plus

Foto: Adobe Stock

Polski Ład wprowadził nową ulgę dla rodziców mających czwórkę lub więcej dzieci. Nie zapłacą podatku od przychodów do 85 528 zł rocznie. Dzieci muszą być jednak własne, a nie partnera bądź partnerki. 


Wyraźnie to podkreśla Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dotyczących nowej preferencji. Odpowiada w nich na pytanie kobiety, która razem z partnerem wychowuje czworo małoletnich dzieci. Dwójka jest jej, dwójka partnera. Czy mogą skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Czytaj więcej

Jak rozliczyć działalność w 2022 r. Zostało coraz mniej czasu

Nie. Żadne z was nie spełnia warunków, gdyż nie jest rodzicem czwórki dzieci – odpowiada Ministerstwo Finansów. 


Kolejne pytanie dotyczy małżeństwa. Mąż jest rodzicem czworga małoletnich dzieci ze swojego pierwszego związku. Czy żona może skorzystać z ulgi 4+? Podkreśla, że wychowuje dzieci razem z mężem, ale ich nie przysposobiła.

– 
 Z ulgi 4+ będzie mógł skorzystać wyłącznie mąż – uznał resort finansów. 


– Trudno z tym polemizować, zwolnienie przysługuje bowiem tylko na własne dzieci. W rodzinie, w której są dzieci z różnych związków, może być więc problem ze skorzystaniem z nowej ulgi – mówi Katarzyna Przyborowska, radca prawny w kancelarii Lege Artis. Dodaje, że formalny status rodzica można uzyskać poprzez przysposobienie. Jest to jednak proces dość skomplikowany i nie zawsze możliwy. – Rozpoczyna się wnioskiem do sądu, a kończy postanowieniem. Dopiero po jego uprawomocnieniu nabywamy status rodzica dający prawo do ulgi – podkreśla Katarzyna Przyborowska.

Warunki preferencji


Ministerstwo Finansów przypomina, że ulga jest dla rodziców wychowujących dzieci: 


• małoletnie, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, 


• pełnoletnie, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz

• pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą (w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe), są tu też dodatkowe kryteria, np. limity dochodów dziecka.


Zwolnienie przysługuje podatnikowi, który w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

• wykonywał władzę rodzicielską,

• pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało, lub 


• sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 


Jeśli są to pełnoletnie, uczące się dzieci, podatnik, który chce skorzystać z ulgi, musi wykonywać ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawować funkcję rodziny zastępczej. 


Urodzone w grudniu


Resort finansów podkreśla, że zwolnienie dotyczy rodziców (w tym zastępczych) oraz opiekunów prawnych bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niego korzystać zarówno samotni, jak i małżonkowie. A także rodzice pozostający w związkach nieformalnych. Muszą być jednak spełnione powyższe warunki. 


Czy z nowej ulgi można skorzystać, jeśli czwarte dziecko urodzi się w trakcie roku? Tak. Jak czytamy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów: „Rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia. Dla potrzeb zwolnienia warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok. Wystarczy dzień, tydzień, miesiąc. Przy czym niezależnie od długości tego okresu rodzicowi przysługuje prawo do ulgi za cały rok, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci”.

Ulga jest dla rodziców mających przychody z etatu, zlecenia bądź biznesu. Nie skorzystają z niej zarabiający na umowach o dzieło, akcjach czy kontraktach menedżerskich.

Preferencja też dla przedsiębiorców

Ulga 4+ przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Czy wszystkim, niezależnie od formy opodatkowania? Na pewno tym na skali albo liniowym PIT. Pewne wątpliwości pojawiły się przy ryczałtowcach. W ustawie o ryczałcie znajduje się bowiem przepis mówiący, jakie mogą stosować zwolnienia. I nie ma w nim wymienionej ulgi dla rodziców. Decydujący w tej sprawie powinien być jednak art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT. Wynika z niego, że nowe zwolnienie dotyczy także przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. A także Krajowa Informacja Skarbowa (szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” z 7 stycznia). Zwolnienie nie przysługuje natomiast przedsiębiorcom na karcie podatkowej.

Ministerstwo informuje też, że rodzic może korzystać z ulgi już w trakcie roku, przy wyliczaniu zaliczek na podatek. Jeśli jednak nie ma pewności, czy ostatecznie spełni warunki zwolnienia (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), może skorzystać z niego dopiero w zeznaniu rocznym.

Polski Ład wprowadził nową ulgę dla rodziców mających czwórkę lub więcej dzieci. Nie zapłacą podatku od przychodów do 85 528 zł rocznie. Dzieci muszą być jednak własne, a nie partnera bądź partnerki. 


Wyraźnie to podkreśla Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dotyczących nowej preferencji. Odpowiada w nich na pytanie kobiety, która razem z partnerem wychowuje czworo małoletnich dzieci. Dwójka jest jej, dwójka partnera. Czy mogą skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja