Walka ze smogiem to nie tylko korzyści dla środowiska. To także szansa na podatkowe oszczędności. Zasady rozliczania ulgi wcale jednak nie są proste. Lepiej je poznać, żeby nie wchodzić w niepotrzebny spór z fiskusem.

Podstawowa rzecz: wydatki na ekologiczne ocieplenie domu możemy odliczyć od dochodu. Dzięki temu zmniejszy się podstawa opodatkowania i finalnie mniej zapłacimy fiskusowi. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.

Przykład:

Pan Kowalski jest przedsiębiorcą, płaci liniowy 19-proc. PIT. Zainwestował w ekologiczne ogrzewanie domu, kosztowało go to 50 tys. zł. Taką kwotę może odliczyć od dochodu. Dzięki temu zapłaci skarbówce o 9,5 tys. zł mniej podatku.

Musi być własność

Każdy ma swój własny limit ulgi. Oznacza to, że jeśli ekologiczną inwestycję przeprowadza kilka osób, odliczenie może być kilkakrotnie wyższe. Przykładowo, małżonkowie odpiszą w sumie 106 tys. zł. Ale uwaga – ulga przysługuje tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi domu. Nie skorzystają z niej inne osoby, nawet jeśli w nim mieszkają.

Przykład:

Pan Kowalski mieszka w domu razem z siostrą, jej mężem i dziećmi. Założył panele fotowoltaiczne. Szwagier dołożył się do inwestycji, ale tylko pan Kowalski może skorzystać z ulgi. Dom jest bowiem jedynie jego własnością.

Czy warunek własności (współwłasności) można spełnić dopiero po poniesieniu wydatku? Tak. W jednej z interpretacji (nr 0112-KDIL2-1.4011.485.2021.3.JK) czytamy, że osoba, która chce skorzystać z ulgi, powinna być właścicielem lub współwłaścicielem domu najpóźniej na dzień dokonania odliczenia (rozumianego jako dzień złożenia zeznania lub jego korekty).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

W innej interpretacji (nr 0113-KDIPT2-2.4011. 574.2020.1.MK) fiskus pozwolił na odliczenie paneli fotowoltaicznych mężczyźnie, który darował już dom synowi, ale w roku, w którym poniósł koszty, był jeszcze jego właścicielem.

Wydatki muszą być udokumentowane. Potrzebne są faktury wystawione przez podatnika VAT (który nie korzysta ze zwolnienia). Fakturę na własne koszty musi mieć każdy współwłaściciel uczestniczący w ekologicznej inwestycji. Skorzysta z ulgi, jeśli dom jest jednorodzinny. Może mieć część użytkową, ale jedynie do 30 proc. całej powierzchni.

Szczegółowy wykaz preferowanych ulgą zakupów znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (DzU z 2018 r., poz. 2489).

Zwolnienie na dotacje

Modernizację domu można sfinansować z publicznych środków. I skorzystać z podatkowego zwolnienia. Dotacje na ekologiczne inwestycje są bowiem nieopodatkowane. Pamiętajmy jednak, że od dochodu odliczymy tylko wydatki sfinansowane z własnej kieszeni. Nie mamy prawa do ulgi, jeśli koszty inwestycji zostały nam oddane, np. ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jeśli zwrot wydatków nastąpi już po roku, w którym skorzystaliśmy z preferencji, musimy doliczyć do bieżącego dochodu odliczone kwoty.

Minister zapewnia, że jest sprawiedliwie

Wydatki na ekologiczne ogrzewanie odliczamy od dochodu. Maksymalny odpis wynosi 53 tys. zł. Co w sytuacji, gdy nie starczy nam dochodu? Czy odliczenie przepada? Czy nie jest tak, że przepisy preferują osoby bogate, które mają wysokie dochody i mogą wykorzystać całą ulgę? O to zapytano w jednej z interpelacji poselskich (nr 21782).

Wszyscy mogą w równym stopniu korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, niezależnie od wysokości dochodów, nie jest ona tylko dla bogatych – zapewnił minister finansów w odpowiedzi. Przypomniał, że jeśli kwota przysługującej ulgi jest wyższa niż dochód z danego roku, można ją przenieść na następne lata. I odliczać przez sześć lat (licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek). Dzięki temu preferencja nie różnicuje podatników – podkreślił minister finansów.

Istotne jest też, że na inwestycję mamy trzy kolejne lata (licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Czytaj więcej

Poradnik "Rz": jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT